De coronacrisis (COVID-19) maakt dat we met zijn allen in een onzekere tijd zitten. Onder veel ondernemers, zorgaanbieders en andere partijen leven daardoor verschillende vragen over welke effecten deze crisis op hen heeft. In dit artikel beantwoorden we een aantal van deze vragen en linken we naar meer informatie over potentiƫle oplossingen.

Ik ben als kleine ondernemer bezorgd over het voortbestaan van mijn bedrijf. Is er hulp van de overheid beschikbaar?

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) tijdelijk te verruimen. Bij dit noodkrediet staat het ministerie van EZK voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar die de financier niet voldoende onderpand kunnen bieden. Op deze manier kunnen bedrijven alsnog gefinancierd blijven. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan deze borgstelling. Welke voorwaarden dit zijn lees je terug op de website van de RVO.

Meer informatie:

Ik mag geen direct contact met oudere cliƫnten hebben. Zijn er mogelijkheden voor zorg op afstand?

Er staan op dit moment organisaties en leveranciers klaar om extra hulp te bieden in de coronacrisis, om deze zorg op afstand te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door hun diensten gratis aan te bieden. Zorg van Nu zet de beschikbare mogelijkheden voor digitale zorg en ondersteuning op afstand op een rijtje die tijdens de coronacrisis kunnen helpen.

Meer informatie:

Het eerste consult met een patiƫnt is nu vaak niet face-to-face. Wat zijn de gevolgen voor mijn vergoeding daarvan?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verruimt beleidsregels voor face-to-face consulten als gevolg van het coronavirus. Ziekenhuizen kunnen daarmee het eerste consult met een patiƫnt ook digitaal houden. Zij kunnen dit declareren bij de zorgverzekeraar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding. Mensen hoeven zo niet naar het ziekenhuis te komen als dat niet echt noodzakelijk is.

Meer informatie:

Mijn bedrijf kan op korte termijn overschakelen naar de productie van medische hulpmiddelen. Waarmee moet ik rekening houden?

Als eerste check je of er behoefte is aan wat je wilt produceren bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Naast het voldoen aan alle veiligheids- en technische eisen moet het voor de beschermende middelen echt gaan om massaproductie; anders is de logistieke uitdaging / belasting relatief te groot.
Europese standaardisatiecomitƩs en al hun leden stellen een aantal Europese standaarden voor bepaalde medische hulpmiddelen en beschermende kleding gratis beschikbaar. Daardoor kunnen producenten snel opstarten en producten op de interne markt brengen.

Meer informatie:

Mag ik als zorgaanbieder een digitaal alternatief voor contact met mijn cliƫnten gebruiken als dat geen CE-certificering heeft?

De CE-markering voor medische hulpmiddelen waarborgt de kwaliteit voor de beoogde toepassing. Het gebruik van software zonder CE-markering voor diagnose of behandeling is nu tijdelijk mogelijk zolang er gƩƩn (analoge of digitale) alternatieven voorhanden zijn, de zorgaanbieder aannemelijk kan maken dat de toepassing veilig is en noodzakelijke zorg zonder de inzet van de toepassing niet kan worden geleverd.

Meer informatie:

Meer weten over het Coronavirus?

Bekijk de speciale pagina van de Rijksoverheid met een actueel overzicht van de ontwikkelingen:

Heb je andere vragen? Stel die dan via het contactformulier in het online loket van Zorg voor innoveren.