Nictiz en Nivel presenteren samen de e-health monitor 2019

Op vrijdag 1 november is de eerste editie van de e-health monitor 2019 aan minister Bruno Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gepresenteerd. In deze monitor, die Nictiz en Nivel elk jaar gezamenlijk publiceren, staat dat zorgverleners enthousiast zijn over e-health. Als het goed wordt ingezet kan het bijdragen aan het verlagen van de werkdruk in de zorg. De tijdswinst zit volgens zorgverleners vooral in het feit dat ze een beter overzicht en inzage op afstand kunnen hebben bij de patiƫnt en zo beter in kunnen spelen op situaties.

Aanbod groter dan gebruik

Toch komt uit de monitor ook naar voren dat het aanbod van e-health nu nog groter is dan het gebruik ervan. Een reden die hiervoor wordt genoemd is dat de huidige technologie nog niet goed genoeg aansluit bij e-health initiatieven. We moeten er daarom gezamenlijk voor zorgen dat de technologie niet alleen goed werkt, maar dat deze ook goed aansluit op de zorgprocessen binnen en tussen de zorginstellingen. Vervolgens kunnen we met behulp van e-health zorgprocessen opnieuw inrichten en vormgeven.

E-health monitor

De e-health monitor beschrijft de huidige stand van zaken op het gebied van e-health in Nederland. Sinds 2014 is deze monitor op verzoek van het ministerie van VWS in het leven geroepen om de doelstellingen die het toenmalige kabinet heeft opgesteld, te monitoren. De doelstellingen gingen over online inzage in medische gegevens, zelfmeten & gegevensmonitoring en beeldschermzorg & domotica. Terugkijkend op de afgelopen periode zien we dat er positieve resultaten zijn behaald. Toch zeggen deze resultaten niet alles. Een een-op-een vergelijking tussen de wereld en 2014 en nu is moeilijk. De wereld is veranderd en heeft verschillende ontwikkelingen doorgemaakt.

Kamerbrief

Minister Bruins van Medische Zorg & Sport heeft de e-health monitor aangeboden aan de Tweede Kamer en geĆÆnformeerd over de stand van zaken slimme zorg. In de brief wordt ingegaan op de conclusies uit de rapportage. Ook wordt ingegaanĀ op vervolgactiviteiten in de komende periode.