Artificiële Intelligentie (AI) in de zorg staat sinds de uitbraak van het coronavirus nog meer in de belangstelling. Zorgprofessionals en innovators die willen weten hoe de waarde van AI snel en verantwoord kan worden ingezet om COVID-19 het hoofd te bieden, kunnen sinds kort gebruikmaken van de ‘Wegwijzer AI en Corona’ op de website datavoorgezondheid.nl. De wegwijzer is een initiatief van het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van VWS.Lees verder op datavoorgezondheid.nl.

man met mondkapje en beschermde kleding