In 2019 startte zorgorganisatie Activite met subsidie uit de regeling Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). De organisatie gebruikte de subsidie voor het opschalen van een tweetal innovaties: een medicijndispenser en een app voor elektronische toedieningsregistratie en controle van medicatie. Activite-collega’s Maaike den Heijer (Projectleider Innovatie & Zorgbeleid) en Mark Scholten (Programmamanager Innovatie met E-health) vertellen over de resultaten en geleerde lessen. 

Na drie jaar eindigt voor Activite deze SET subsidie in juni 2022. Doel was om voor hun ruim 2.000 extramurale cliënten de medicatietoediening en -controle efficiënter en veiliger te maken. Daarvoor werden drie typen e-health toepassingen opgeschaald: de medicijndispenser Medido, de medicatie toediening registratie app (ETRS) en de controle app. De app wordt geleverd door Boomerweb.

Wat was voor Activite de aanleiding een SET subsidie aan te vragen?

Maaike: “Activite werkte al langer met Medido maar de inzet ervan bleef beperkt. We zagen wel potentieel en wilden er meer structurele aandacht aan geven. Plannen om de elektronische toedieningsregistratie flink op te schalen waren er ook al langer. Een SET subsidie sloot daar naadloos op aan en vormde een goed moment om door te zetten."

Hoe verliep het proces in grote lijnen?

Maaike: “Een half jaar na de aanvraag kwam ik als nieuwe projectleider in beeld. We hebben toen een kort onderzoek gedaan naar de stand van zaken, een soort nulmeting. En voor Medido hebben we bekeken waarom die toepassing niet al eerder is gaan groeien, wat staat dat in de weg en wat is er nodig? De toedieningsregistratie werd pas door één team gebruikt, daarvan hebben we de ervaringen gepeild.

Voor het gebruik van Medido liepen onze ingewikkelde contracten met meerdere partijen ten einde. Eén daarvan wilde er onverwacht niet mee verder. Het duurde even om via nieuwe contracten, leverancier en procesafspraken de basis weer op orde te brengen. Vervolgens hebben we een projectgroep gevormd die het opschalingsplan opstelde. Daarna hebben we het projectplan geschreven, waaraan we de laatste 12 tot 18 maanden uitvoering aan hebben gegeven. Voor Boomerweb geldt ongeveer hetzelfde. In dat proces hebben we fasegewijs scholing voor onze medewerkers georganiseerd.”

Maken de innovaties inmiddels structureel deel uit van het zorgproces?

Maaike: “Ons beleid is dat we voor een nieuwe cliënt die medicatie nodig heeft de Medido inzetten, tenzij er een reden is om dat niet te doen. Dat is een omdraaiing van de eerdere situatie. Daarvoor is een mindshift nodig; voor goede zorg hoef je niet altijd bij een cliënt langs te gaan. Ook was er de angst van verpleegkundigen dat de dispenser hun werk zou vervangen en dat ze niet meer nodig zouden zijn. Daarvan is intussen duidelijk dat geen sprake is; we hebben alle handen hard nodig. We hebben Medido ook opgenomen in anamneses. Voor elke nieuwe cliënt bepalen we of Medido wel of niet geschikt is. Voor de elektronische toedieningsregistratie is de papieren variant in feite geen alternatief meer. De apotheken met wie we daarin samenwerken, willen ook graag af van de papieren lijsten. Digitaal is de standaard, tenzij een client het anders wil.”

Mark: “Onze medewerkers zijn gewend aan de innovatie en zien de voordelen. Medido had begin mei 2022 128 gebruikers. Dat waren er vóór de SET ongeveer 50. In het begin twijfelden veel verpleegkundigen aan automatische toediening; nu zijn ze blij dat het apparaat er is.

Met leveranciers werken we nog aan de permanente beschikbaarheid van de toepassing. Maar we zitten al meer in de ‘succesfase’ van het project. We proberen inmiddels minder afhankelijk te zijn van de eenmalige subsidie, door een meer innovatieve organisatie te zijn.”

Benieuwd naar het volledige interview?

Lees dan verder op de website van ZonMw