Nictiz - De businesscase als succesfactor voor eHealth diensten

Zorginstellingen, leveranciers en patiëntenverenigingen zijn zelfstandig of in een consortium van partijen bezig met het ontwikkelen van patiëntportalen met uiteenlopende eHealth diensten.

Deze projecten krijgen na een voortvarende start vaak met belemmeringen te maken die niet eenvoudig op te lossen zijn. Het platform Patiënt en eHealth ondersteunt u bij het oplossen van deze knelpunten.