Transcriptie: Stucturele bekostiging

Host: Luc
Gast 1: Laura
Gast 2: Piet Hein

Luc (disclaimer): Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt van de overheid voor jou als zorginnovator. We leveren advies op maat, onderhouden een breed netwerk en bieden interessante regelingen die van jouw innovatie een succes helpen maken.

In deze podcast delen zorginnovatoren en andere zorgprofessionals hun visie en ervaringen met een bepaald thema. De standpunten die je in deze podcast van hen hoort, zijn persoonlijk en kunnen afwijken van de standpunten van Zorg voor innoveren. Innoveren in de zorg is niet altijd makkelijk en kan vragen om doorzettingsvermogen. Ervaar je knelpunten, neem dan contact op met ons adviesloket, via onze website www.zorgvoorinnoveren.nl.

Wij staan voor je klaar om je verder te helpen.

Welkom bij Zorg voor innoveren, de podcast. Je luistert naar onze vijfde aflevering.  Mijn naam is Luc van den Abeelen en ik ben jullie host voor deze podcast.

Het thema dat we vandaag bespreken is structurele bekostiging. Stel, je hebt als zorgmedewerker of ondernemer een innovatie die de zorg echt gaat verbeteren. Veel zorg vernieuwingen komen via projectsubsidies tot stand, maar een structurele bekostiging van de innovatie is vaak een stuk lastiger te realiseren. Wanneer moet je met welke partijen spreken? Begin je bij de zorginstellingen of juist bij de zorgverzekeraar? Dat zijn flinke uitdagingen. En die bespreken we vandaag met onze gasten, Laura Pronk, mede-oprichter van huisartswerkt.nl en Piet Hein van Dam, mede-oprichter Clear.bio. Beiden zijn zorginnovatoren die al eerder ons advies hebben ingeschakeld, bijvoorbeeld bij onze matching events. En ze hebben beiden een missie om de zorg te verbeteren.

Welkom allebei! Laura, jij als eerste. Welke rol heb je binnen je bedrijf en wat houdt jouw zorginnovatie precies in?

Laura: Ja, ik ben Laura Pronk inderdaad. Samen met mijn twee zussen hebben wij ruim tien jaar geleden een wervings- en selectiebureau opgericht in de huisartsenzorg. En in die tien jaar hebben wij gezien dat de arbeidsmarkt verandert. We zien dat steeds digitaler wordt. Personeelstekorten nemen toe en werkzoekenden en huisartsen kunnen elkaar niet altijd vinden. Met name stageplaatsen is een groot probleem. En daarom hebben wij in 2020 het initiatief genomen om een arbeidsmarktplatform op te richten, waarbij vraag en aanbod online bij elkaar komen zodat zij rechtstreeks met elkaar in contact kunnen komen. En daarbij willen wij de verbinding zijn tussen de opleider, de werkzoekende en de huisarts. En alle informatie staat dan ook op één plek. En het doel is ook om met het platform alle huisartsen in Nederland te vertegenwoordigen en samen ook heel werkzoekend Nederland te bereiken en te enthousiasmeren om in de huisartsenzorg te gaan werken.

Luc: Oké, nuttig initiatief lijkt me. Yes! Piet Hein, wat is jouw innovatie en waarom wil je die de markt op hebben?

Piet Hein: Mijn innovatie heet Clear.bio en wij zijn een digitale behandeling voor net gediagnosticeerde diabetes 2 patiënten om, laten we zeggen, thuis van hun ziekte af te komen in plaats van dat zij direct aan de pillen moeten. Die pillen zijn een vrij ongunstig traject. Van de metformine ga je naar de insuline en het wordt alleen maar erger. Dit is een leefstijlziekte die je hebt opgelopen vanwege een verkeerd voedingspatroon, bewust of onbewust. En wij helpen je met een diëtist, een app en een sensor uit te vinden welke voeding nou eigenlijk 100% bij jou past. En als je dat nou maar een tijdje volhoudt, dan blijkt dat het eigenlijk hele gunstige effecten heeft en dat je uit de risicozone komt. Dat is wat Clear doet.

Luc: En waar staan jullie? Is het product echt helemaal af, uitontwikkeld en klaar voor de introductie?

Piet Hein: Dit is best moeilijk, want je stelt drie vragen in één, maar ik ga er maar eentje pakken. Kijk, wij behandelen momenteel rond de vijftig patiënten per maand. Een gedeelte daarvan zijn vergoede patiënten. Maar goed, van de andere kant komen er in Nederland per week duizend patiënten bij.

Luc: Dat is wat verontrustend.

Piet Hein: Dat is wat verontrustend. En die worden eigenlijk volgens het standaard protocol allemaal op de medicatie gezet. Dus wij vinden dat we er nog lang niet zijn. Maar we zijn wel klaar om die duizend te helpen. Vanaf vandaag. Is het product klaar? Nee, zeker niet. Wij zien het als een consumentenproduct. Kijk, je hebt patiënten die zijn gewend doorgaans naar een dokter te gaan. Je hebt een afspraak of je gaat naar een diëtist. Nou, dan kan je dat digitaliseren. Dat vinden wij nog niet zo spannend. Want dan heb je nog steeds een afspraak, maar dan digitaal. Wat wij interessant vinden is om die consument patiënt te helpen met zijn voedingskeuzes op de momenten dat hij dat doet. Dat doe je niet tijdens een consult. Dan doe je geen boodschappen. Dus wanneer doe je wel boodschappen? Als je boodschappen doet of als je bijvoorbeeld samen met je partner vanavond wat te eten besteld. Dus die app van ons, die moet daarin ondersteunen. Met andere woorden, er moet een barcode scanner in zitten waarmee je in een winkel een barcode kunt scannen en: ja of nee. Je moet [onverstaanbaar 00:04:42] shoppable recipes hebben, zodat je kan zeggen tegen Deliveroo: nee, ik wil vanavond dat en dat hebben. Dus dat zijn we wel aan het bouwen, want daar willen we naartoe.

Luc: Laura, hoe is dat bij jullie platform? Is dat inderdaad ook helemaal klaar om operationeel te zijn?

Laura:Nee, dat is het nog zeker niet. Vorig jaar hebben we het gelanceerd en het is ook getest en doorontwikkeld, maar nu staan we echt op het punt om op te schalen en om het groter te gaan maken. En daar hebben we dan ook partners bij nodig en investeringen.

Luc: Zijn er nog bepaalde knelpunten die je tijdens de ontwikkeling hebt ervaren? Is het allemaal makkelijk gegaan?

Laura:

Ja, er komt wel heel veel bij kijken en vooral als kleine organisatie kun je dat ook niet allemaal tegelijkertijd doen. Dus dat is stap voor stap. We hebben ook hele ambitieuze plannen, maar dat kunnen we niet direct uitvoeren. Ons knelpunt is echt tijd. We hebben ook echt nu op dit moment partners nodig om het groter te kunnen maken.

Luc: Ja. Hoe zit dat met de knelpunten bij Clear.bio. Waar hebben daar de problemen in de ontwikkeling gezeten?

Piet Hein: Nou kijk, je begon de introductie van deze podcast ook met structurele bekostiging en flinke uitdagingen. Nou, ik kom niet vanuit de zorgsector. Lang geleden ben ik begonnen bij Unilever en ik zit dus erg in consumentenproduct. Ik ben ook wetenschapper, dus ik vind dat het allemaal hele goede wetenschappelijk onderbouwde producten moeten zijn. Dus ik kom van buiten de sector. Ik vind het een absolute wildernis. In Nederland innoveren in de zorg. Het is echt ongelooflijk.

Luc: Wat bedoel je daar precies mee?

Piet Hein: Een kwart van onze overheidsuitgaven gaat naar de zorg. We hebben een integraal zorgakkoord met transformatieplannen waarin dingen moeten gebeuren. Ik zal je het eerste vertellen, toen wij met onze klinische resultaten voor het eerst naar groepen huisartsen gingen. Dan vertel je van nou, luister eens: 25% van de patiënten die bij ons start is binnen drie maanden van zijn diabetes 2 af.

Luc: Dat is een interessante.

Piet Hein: We zeggen hier in de studio al: dat is best interessant. Wat zegt zo'n groep huisartsen? Zo'n zorggroep zegt: dan krijgen we dus minder ketenbudget. Ze zeiden: heb je nog andere benefits? Ja, zeiden we. 50% kan toe met minder medicatie. Ah, zeiden ze, dat is een ander potje. Heb je dan misschien nog iets anders? Ja, ja, zeiden we. Er zijn ook de helft minder doorverwijzing naar het ziekenhuis, tweedelijns. Ja, zeiden ze, dat is ook een ander potje. Dus als jij mij vraagt van hoe werkt dat, wat is er dan gebeurt daar in die wildernis? Dit gebeurt in de wildernis. Daar kan ik nog steeds sprakeloos van zijn. Maar goed, dat is niet de bedoeling in de podcast.

Luc: Nee, precies. Wat zou er moeten veranderen? Want wat zou jouw leven op dit punt makkelijker maken?

Piet Hein: Het gaat vooral om de levens van patiënten. Dat zijn er een miljoen in Nederland. Die mensen die zitten na tien, vijftien, twintig jaar met voet amputaties, nierfalen. Je hebt geen gevoel meer in je vingers. Je ogen gaan achteruit. En dat wordt volledig gesupport door ons Nederlandse zorgsysteem en door de hulpmiddelen die daarvoor worden geproduceerd. En de medicijnen. Want hoe zieker je wordt.. Ja, dat klinkt misschien een beetje cynisch, maar daar worden medicijnen voor ontwikkeld. Dat is altijd vergoed. En volgens mij was je vraag: wat moet veranderen? Kijk, ik vind dat een hele moeilijke vraag, maar ik kan je wel vertellen wat ik zie. Innoveren in Nederland, in de zorg, dat moet toch vooral gezellig zijn. En jullie hebben ook een Zorg voor Innoveren Café.

Luc: Ja, innovatie cafés

Piet Hein: De innovatie klinkt heel gezellig. Wij zijn met diverse instanties in gesprek geweest dit jaar. Nou, het is ook de bedoeling dat ik niet kritiek uit op die instanties, met naam en toenaam. Want misschien moet het wel gezellig zijn. Dat zijn de dingen die ik zie. Dus wat ik denk te zien is dat het Nederlandse zorgsysteem. Ja, het is wel een ingewikkelde vraag die je stelt. Kijk, laten we even een voorbeeld noemen, als jullie dat interessant vinden. Er gaat 100 miljard, ik geloof dit jaar 104 miljard, naar de zorg. Het gaat naar mensen, hulpmiddelen, medicijnen. Stel nou dat Laura en ik iets fantastisch hebben bedacht waardoor we de zorguitgaven kunnen halveren. Dat zou 50 miljard schelen. Laten we even dat rekenvoorbeeld, dat vinden we allemaal in deze studio fantastisch.

Luc: Dat zou een goed idee zijn, ja.

Piet Hein: Maar er werken tegelijkertijd 1,4 miljoen mensen in de zorg. Dus dat betekent eigenlijk misschien ook wel dat er dus 700.000 mensen minder nodig zijn in de zorg. Dat vinden we ineens een stuk minder gezellig. Nou, dat is denk ik het probleem. En daar heb ik de daadkracht gemist om me heen. Van partijen in de zorg die zeggen: ja, nou, je hebt eigenlijk wel een goed punt voor die patiënt, we gaan door. Er zijn er een paar, en dat zijn de zorggroepen met wie wij nu werken. Maar in het algemeen is het toch erg veel: "ja, nou, het Zorginstituut zegt dat het akkoord is, maar je moet toch even nog naar die." En kijk, we zijn alle tegels aan het optillen omdat we vooral, misschien ligt er onder die andere tegel nog wel iets.. Nou ja, ik zie jullie knikken, maar ik weet niet of dat betekent dat je dat ook ziet.

Luc: Nou ja, wat je ervaart is dus dat er gewoon kennelijk in de grote aansturing in Nederland een ontzettende versplintering is waardoor het als geheel niet lekker functioneert.

Piet Hein: Nee, het systeem zit erg op consensus. We hebben doe coalities. Maar luister, laten we het maar even hardop tegen elkaar zeggen: innoveren is niet gezellig. Ja, wij vergelijken ons met de traditionele diëtist hè. Want als je diabetes 2 hebt, kan je ook naar een traditionele diëtist. En er zijn er 1800 van in Nederland. Wij werken al drie keer zo efficiënt als een traditionele diëtist. Het is volgend jaar tien keer zo efficiënt. Dus dat zou betekenen dat er dus van die 1800 diëtisten, ja, daar heb je er niet meer zoveel nodig. Dan zijn er 1600 werkloos. Dat is ongezellig en daar hebben we geen oplossing voor, dus we houden daaraan vast.

Luc: Laura, heb jij vergelijkbare verhalen? Is het voor jou ook zo moeilijk om ergens een structurele financiering vandaan te halen?

Laura: Ja, wij zijn pas net begonnen daarin, dus voor ons is dat echt nog een zoektocht. Wij hebben nog vooral heel veel vragen ook. Waar moeten we beginnen? Welke partijen zijn er en met wie moeten we wel niet samenwerken? Subsidies, voor en nadelen. Wij zijn daarin echt nog zoekende.

Luc: Ja, je zit echt nog in een in de oriëntatiefase.

Laura: Ja.

Luc: Als je het verhaal van Piet Hein zo hoort.Wat gaat er dan door je heen?

Laura: Dat er nog een lange weg te gaan is, denk ik.

Luc: Heb je een idee dat jullie van elkaar kunnen leren?

Laura: Ja, dat hoop ik wel. Dat ik misschien wat tips van Piet Hein kan krijgen.

Luc: Ja, je hebt gekke voorbeelden inderdaad van hoe het systeem af en toe niet werkt. Een bekend voorbeeld daarvan is de Medido medicijndispenser. Die wordt thuis wel vergoed, maar binnen een instelling weer niet. Hoe denken jullie daarover? Want wat zou er moeten gebeuren om de boel op te schudden en helderder en efficiënter te maken?

Piet Hein: Kijk, ik weet, ik heb echt het antwoord niet. Maar ik ben wel aan het observeren en ik probeer dingen te begrijpen, hoe dingen werken. En een van de dingen, ik heb er net al eentje met jullie gedeeld, wat ik ook zie is dat er erg veel geld gaat en wordt verdiend voor mensen die - zeker in chronisch zieken - die al erg ziek zijn. We hebben nu net Saxenda vergoed gekregen. Dat kost €2.600 per jaar, een behandeling. Dat is een obesitas voor de zware obesitas patiënten, die dat echt ook nodig hebben. Maar goed, hoe zijn die ooit daar gekomen? Zou dat te maken kunnen hebben met leefstijl? Zou je wat aan preventie kunnen doen? Er wordt gewoon heel veel geld verdiend aan heel veel zieke mensen. En de oplossing, Luc, want daar vroeg je naar, die zit er voor mij in technologie. Grote problemen die kosten één heel veel tijd om op te lossen, dat zei Laura al, maar twee, die moet je met technologie aanpakken. Er is een bekende dokter in Engeland, dokter Unwin. Die is individueel diabetespatiënten gaan begeleiden, dus heel veel individuele aandacht. En die heeft in zijn carrière 133 patiënten van de diabetes afgekregen. Diabetes 2.

Luc: Dat is een goede prestatie. Knap. Ja.

Piet Hein: Maar goed, 133 op de 1 miljoen. Dus die man, die moeten we - bij wijze van spreken - automatiseren. Wat iemand doet, dat moet je dus in technologie.. Want technologie is makkelijk schaalbaar. Dus je was op zoek naar één van de oplossingen. En een stuk gaat natuurlijk over het systeem en daadkracht. Wie steekt nu zijn hand op en zegt, nou dit is echt onzin, nu gaan we die diabetes 2 patiënten eens helpen. Dat is daadkracht. Maar ik denk dus, een andere zit hem ook echt in technologie. Want goedkope technologie die klinisch efficiënt is, daarmee kan je dus eerder in die patiënten funnel effectief zijn. En een klein kind van zes begrijpt dat je beter een brand in een huis kan voorkomen dan dat je elke keer blust. Dus dan kom je langzamerhand bij de preventie terecht. Dat moet dus spotgoedkoop, zeer efficiënt zijn en zeer schaalbaar. Nou ja, dus het antwoord zoek ik in technologie.

Luc: Ja. Nou ja, dat is wel grappig, want ja Laura, dat is dat is eigenlijk de kern van wat jullie doen: een probleem ook via technologie, een platform, proberen op te lossen. Hoe is die urgentie zo ontstaan? Ja, met andere woorden: wat is jullie bestaansrecht? Want waarom zijn er niet gewoon vacatures voor huisartsen en worden die ingevuld?

Laura: Ja, dat ligt aan twee dingen eigenlijk. Aan de ene kant: ze kunnen elkaar nu niet vinden. Het is nu versnipperd, zeg maar. De vacatures, verschillende kanalen, de huisartsenpraktijk, doen het allemaal op hun eigen manier. Op een eilandje. En daar moet veel meer samenwerking in komen, dus dat is een heel belangrijk ding. En daarnaast is het personeelstekort ook natuurlijk te hoog. Dus daar moet ook veel meer voor gebeuren om dat te kunnen veranderen. Dat kan niet alleen met een platform, maar alle mooie initiatieven willen wij ook delen via het platform. Om elkaar juist te inspireren. Om samen te gaan nadenken, hoe kunnen we het personeelstekort oplossen?

Luc: Ja inderdaad. Want er is de laatste tijd in de media nog wel het een en ander rond huisartsenpraktijken in het nieuws geweest. Niet op een hele gunstige manier. Is dat inderdaad ook een probleem waarvan jullie zeggen van nou, onze oplossing kan dat soort toestanden voorkomen?

Laura: Het imago inderdaad van de huisarts is op dit moment niet heel positief. Door die negatieve publiciteit ook die er is. En wij willen daarom ook het werkplezier juist vergroten en daar meer op focussen. En dat ook juist meer gaan delen. Om werkzoekenden te enthousiasmeren om ook in de huisartsenzorg te gaan werken. En dat moet je juist echt samen gaan doen. Want samen kun je een vuist maken en kun je gewoon veel meer bereiken.

Piet Hein: En kan je wat vertellen, Laura, je vertelde net. We hebben het over structurele financiering. Je zei van, we hebben echt partners nodig. Kun je vertellen welke soort partners jou zouden helpen? En waarom?

Laura: Het liefst dan dus eigenlijk ook die overkoepelende huisartsenorganisaties. Want we kunnen niet iedere huisarts apart gaan bereiken.

Piet Hein: En 14.000 in Nederland.

Laura: Daarom.

Piet Hein: Ik weet het.

Laura: Dus liever die overkoepelende organisaties, overheidsinstanties. Daar willen we het liefst mee samenwerken, omdat we dan denken.. We hebben met elkaar hetzelfde doel.

Piet Hein: En dan zou het voor de huisarts.. Het grote voordeel voor de huisarts is dat die makkelijker aan personeel komt.

Laura: Ja, het is laagdrempeliger. Ze kunnen elkaar sneller vinden.

Piet Hein: Praktijkondersteuners, vervangende huisartsen moet daar denk ik.

Laura: Ja, ja.

Piet Hein: Hoe zou het helpen als de overheid of een grote organisatie, huisartsenorganisatie, met jullie gaat samenwerken. Dat betekent dat ze hun werving gaan doen via jullie portaal? Of ben je op zoek naar financiering om het portaal.. Om het product nog verder te ontwikkelen.

Laura: Ja, wij zijn echt op zoek naar een investering, om het echt op te kunnen schalen. Een platform kan pas werken als er genoeg vraag en aanbod is. Dan pas werkt het. We hebben ook weleens een reactie gekregen van, wat is het resultaat? Jij hebt een product, maar wij hebben een dienst. Dat is anders. En via een platform, het werkt pas.. Het is pas een succes als er genoeg aanbod is. En genoeg vraag. Maar dan hebben we wel meerdere partijen daarbij nodig. Om dat tot een succes te maken.

Piet Hein: En moet er nog worden geïnvesteerd in het platform zelf? Zijn er ook functionaliteiten nodig om te zorgen dat..

Laura: En die naamsbekendheid. Want daar gaat denk ik nu op dit moment het meeste geld naartoe. Om het gewoon groter te kunnen maken en ook die werkzoekende te kunnen bereiken.

Piet Hein: En kan je misschien Luc en mij eens vertellen wat je al aan financieringen hebt onderzocht? Welke ervaring heb jij gehad tot nu toe?

Laura: Ja, nou ja goed, tot nu toe hebben wij er zelf in geïnvesteerd. Tijd en geld.

Piet Hein: Sweat equity.

Laura: Ja, inderdaad.

Piet Hein: Ja, je bouwt het helemaal met je eigen zweet op, zeg maar.

Luc: Mooie uitdrukking.

Laura: En we zijn pas heel recent bezig, maar we krijgen verschillende reacties. Van sommige krijgen we ook gewoon helemaal niets te horen. Gewoon geen reactie, zijn niet bereikbaar, reageren niet. En anderen zeggen dan dus weer van: nou ja, laat eerst maar zien hoe het werkt. Maar ja, dat kan pas als we weer wat meer investeringen hebben. Maar sommigen staan ook wel open voor een gesprek. Nou ja, daarmee zijn we nu ook nog in gesprek. Het is voor ons echt nog in de oriënterende fase.

Piet Hein: En praat je bijvoorbeeld ook met Angels? Dus met angel investors, die zeggen van nou weet je, wij hebben in het verleden in de zorg - of buiten de zorg - voldoende verdiend en wij steunen jullie initiatief. Dus hier heb je vast een klein ticket van ons?

Laura: Nee, nog niet gedaan.

Piet Hein: Ik ben geen angel hoor. Ik ben het niet aan het aanbieden, maar zo zijn wij ook gestart.

Laura: Oké.

Piet Hein: Eigenlijk gewoon, je hebt een paar fans.

Luc: Bijna weldoeners.

Piet Hein: Ja, exact. Het is best wel eens dat mensen in het verleden echt een goede exit hebben gehad, dus goed hebben verdiend. En die vinden ook dat ze wat terug moeten doen. En daar is de zorg wel steeds interessanter voor. Want die willen eigenlijk ook dat wat ze dan doen, dat het wel een beetje een "dent in the universe", dus wel een beetje een verschil maakt voor onze aardbol. Dus dan kan je je geld in tabak of in wapens steken. Maar ik denk dat wij best een goede case hebben, Laura.

Luc: Gezelliger om het in de zorg.

Piet Hein: Gezelliger.

Laura: Toch weer gezellig.

Luc: Nou, een goede tip. Hebben jullie voor andere innovatoren inderdaad ook tips hoe ze bepaalde dingen het beste kunnen aanpakken? Want alhoewel jullie in ontzettend verschillende fases zitten, heb ik al wel het idee dat jullie behoorlijk wat ervaring hebben opgedaan om te kunnen zeggen van, nou zo moet je het wel doen, zo moet je het niet doen. Piet Hein, heb je een paar dingen voor ons?

Piet Hein: Ik denk het wel. Een ervaring van afgelopen jaar is eigenlijk dat wij zijn pas vergoed toen wij tegen de hele sector hebben gezegd: maar wij zijn helemaal niet innovatief.

Luc: Dat is behoorlijk paradoxaal.

Piet Hein: Het verhaal dat ik jullie eerder vertelde over onze eerste klinische resultaten. Dat was in 2021-2022. Nou ietsje later, in 2023, dus dit jaar hebben we tegen de sector gezegd: maar wij zijn niet innovatief. Er bestaat al een code extramurale diëtetiek. En dat betekent dat je de dienst niet in de praktijk hoeft te leveren, maar dat kan dus op afstand. Ja, wij maken gebruik van een real-time sensor. Dat noem je persoonlijke glucose metrics. Daarmee bereken je dat precision diet. Nou, dat vonden ze ook allemaal heel spannend. Ik zeg maar goed, een diëtist gebruikt een weegschaal. Maakt toch niet uit of wij een weegschaal gebruiken of een real time sensor? Dus jullie zien die niet op de factuur. Dus het enige wat wij doen.. Wij zitten dan onder onze kostprijs, maar wij zitten wel.. Wij gaan gewoon werken op het tarief van de normale diëtist. We zijn vele malen effectiever, vele malen efficiënter. Maar goed. Dus geef ons dat tarief maar en voor de rest zijn wij gewoon.. We hebben ons zelfs gevestigd als diëtist, dus wij zijn niet innovatief. Wij zijn gewoon een diëtist. En toen zeiden ze: oké.

Luc: Maar dan past het wel in het systeem.

Piet Hein: Dan past het wel. Dus dat is een tip.

Luc: Ja, inderdaad.

Piet Hein: Een beetje om lachen, maar dat is misschien een leuke tip.

Luc: Out of the box denken en het eigenlijk versimpelen.

Piet Hein: Als het niet innovatief is dan.. "Oh, dus het past. Oké, oké, dus oké. Nou dan."

Luc: Dan kan het wel.

Piet Hein:

Nou, laten we dat dan maar doen.

Luc: Heb jij iets vergelijkbaars, uit de historie van jullie ontwikkeling?

Laura: Nee, dat hebben wij niet. Nee, wij zijn dus net recent begonnen. Maar ik vind innoveren, ja, dat moet je altijd doen. De weg ernaartoe is juist al ontzettend leerzaam. Het is wel, je moet wel lef hebben en doorzettingsvermogen. Ik denk vooral doorzettingsvermogen. Want ja, je krijgt ook dingen te horen die minder leuk zijn. En dan kun je wel snel denken van: ik heb er geen zin meer in, we stoppen ermee.

Luc: Ja, dat is natuurlijk altijd zonde.

Laura: Ja, absoluut.

Piet Hein: En waar haal jij dat vandaan, Laura? Doorzettingsvermogen.

Laura: Nou wel via mijn zussen moet ik zeggen. Dat helpt wel.

Luc: Want jullie hebben een bijzonder bedrijf wat dat betreft.

Laura: Ja, ik doe het dus samen met m'n twee zussen.

Luc: Ja, geweldig. Modern familiebedrijf.

Laura: Ja, dus dat werkt ontzettend goed.

Laura: Ja, ja, ja.

Piet Hein: Nou heb ik ook nog een broer. Maar vertel eventjes, waarom? Ik ben wel benieuwd, als je dan met je zussen werkt, hoe dat doorzettingsvermogen? Want dat is bij mij ook een issue. Je moet elke keer ook maar weer rechtop staan.

Laura: Nou ja goed, je hebt eigenlijk gewoon een partner nodig, of in ieder geval iemand die jou kan ondersteunen. Die zegt van: kom we gaan weer door. En niet het kopje erbij laten hangen, maar gewoon verdergaan. Dus dat hoeft niet per se met een zus te zijn of met een broer, maar met iemand met wie je samenwerkt. Denk ik.

Piet Hein: Het is ook wel zo dat, hoe groter het probleem is, hoe meer geduld je moet hebben. In ieder geval loop ik dat mezelf te vertellen. Diabetes 2 is natuurlijk een wereldprobleem met..

Luc: Absoluut ja.

Piet Hein: Met 1 miljard patiënten in 2050 en ik weet het allemaal niet. Dus hoe groter het probleem is.. Ik merk bij mezelf dat ik.. Er zit bij mij een combinatie van nieuwsgierigheid - een soort wetenschappelijke nieuwsgierigheid -, maar ook een beetje boosheid. En dat houdt mijn karretje rijdende. Op laboratoriumschaal weten we bijna hoe mensen 200 jaar oud moeten worden, maar de gemiddelde levensverwachting in de Verenigde Staten is aan het dalen. Dat is interessant hè? Dus technisch gezien kan je 200 worden, maar in de Verenigde Staten word je gemiddeld 65.

Laura: En hoe komt dat dan?

Piet Hein: Precies. Dat zijn natuurlijk westerse welvaartsziekten.

Luc: Ja, de gratis refills in de restaurants.

Piet Hein: En nou ja, Luc geeft het antwoord al. Wat daar tussenzit is dat cola goedkoper is dan water. En daar zit een enorme industrie achter. Netflix vertelt je waar je naar moet luisteren of waar je naar moet kijken. Spotify vertelt je waar je naar moet luisteren. En niemand vertelt je wat je moet eten. Dat is merkwaardig.

Laura: Nou, we weten het allemaal wel, wat we moeten eten. Maar op de een of andere manier worden we ook verleid, iedere keer weer. Dat is die verleiding.

Piet Hein: En uiteindelijk ligt daar een injectie Saxenda voor je klaar van €2600 per jaar om af te vallen. Ik denk dat dat niet de goede toepassing van technologie is.

Luc: De kar achter het paard spannen. Ik kan me voorstellen dat, nou ja, het verhaal wat je vertelt, daar spreekt toch ook wel een behoorlijke dosis frustratie uit. Dat het allemaal niet..

Piet Hein: Mag ik het passie noemen?

Luc: Dat is een gezellige omschrijving inderdaad. Waar wil je over drie jaar staan met je product?

Piet Hein: In Europa zijn er 70 miljoen diabetespatiënten. De route die we tot nu hebben gevolgd is dat wij investment money, dus visie money hebben opgehaald. En dat loopt ver in de miljoenen, om dit te kunnen bouwen. Dus de deal die je dan maakt is dat je zegt van: ik heb ondernemersrisico, het kan ook misgaan. Jullie nemen het financiële risico, maar we moeten wel iets doen voor dit soort problematiek. Dus ik ga op dat traject door. Het is alleen wel zo dat als ik als ik een volgende ronde zou binnenhalen, dan wat investeerders wat visie zeggen van.. Die zeggen: eerst je home markt winnen en dan één grote Europese markt. Nou dat vinden wij een beetje vervelend, want dat betekent dus dat je naar Duitsland, Frankrijk of Engeland gaat. Maar daarbuiten zitten ook nog heel veel patiënten. Dus ik zou over drie jaar het liefst in tien of twintig grote landen in Europa dit kunnen aanbieden. Technisch gezien kan dat. We hebben al over de productontwikkeling gehad. We willen nog meer aan het product. We willen ook zorgen dat mensen niet kunnen terugvallen en zo. Dus relapse prevention en dat soort dingen. Maar je wil dat dit een soort standaard ding is. Kijk, onze grote concurrent is Metformine. Dat is wat je krijgt als je diabetes 2 hebt. Kost €0,10 per dag, €36 per jaar. Is niks. Maar daarna komt dus die insuline. Daarna komen die voetamputaties en dat soort dingen. Je levensverwachting.

Luc:

Dat is een traject dat je wilt voorkomen.

Piet Hein: De prescription rate van Metformine in Europa is 70%. Dus 70% van de nieuwe patiënten krijgt metformine. Nou ja, daar moet ik over drie jaar echt een flinke hap van hebben genomen. Dus dat moet met 20 tot 30% omlaag. En wij moeten in staat kunnen zijn om daar 20%, 30% tegenover te stellen.

Luc: Ja.

Piet Hein: Leuke vraag Luc. Ik heb er nu al zin in.

Luc: Ja, kan ik me voorstellen. Nou Laura, ik kan me voorstellen dat jullie ambitie niet is om heel Europa te bedienen. Waar zou jij over drie jaar graag zijn met jullie platform?

Laura: Nee, onze focus is eerst inderdaad Nederland. En ja, wij willen eigenlijk dat het gedragen wordt door alle huisartsen en opleiders en de werkzoekende. Want wat ik al net zei, met elkaar kun je gewoon een vuist maken. En dat kunnen we dan doen door elkaar te inspireren, elkaar te versterken en dat ze elkaar vooral kunnen vinden.

Piet Hein: Het wordt eigenlijk het leidende platform voor het vinden van personeel in de huisartsenzorg.

Laura: Ja, dat zou mooi zijn.

Luc: Nou, het zijn mooie dromen en doelstellingen. Tot zover onze vijfde podcast. Dank aan Laura en Piet Hein voor jullie bijdrage van vandaag. En bedankt dat je vandaag naar onze podcast luisterde. Bekijk ook onze website: zorgvoorinnoveren.nl eens. Daar lees je veel meer dan we in een podcast kunnen bespreken. En natuurlijk zijn we te vinden op LinkedIn. Volg ons daar! Laat eens een reactie achter en maak gebruik van het netwerk dat je daar vindt. Zorg voor innoveren de podcast. Zorg ervoor dat je hem niet mist. Tot de volgende keer!