Nieuwe subsidieoproep AAL - Beter oud worden met behulp van digitale oplossingen

Op 7 februari 2020 is een nieuwe subsidieronde van het internationale programma Active & Assisted Living (AAL) opengesteld. Het thema van de subsidieronde is 'Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions' (Beter oud worden met behulp van digitale oplossingen).

roeptoeter met uitkomsten

De oproep staat open voor (internationale) samenwerkingsprojecten gericht op het ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Daarnaast biedt de subsidieoproep de mogelijkheid om ‘kleine samenwerkingsprojecten’ in te dienen, die gericht zijn op onder andere het verkennen van nieuwe ideeën en concepten, het ontwikkelen van nieuwe methodieken en het betrekken van nieuwe stakeholders.

Onderwerpen

Onderwerpen die goed binnen deze oproep passen zijn:

  • ICT-oplossingen voor senioren
  • Bevorderen van langer thuis wonen
  • Beschikbaar maken van ICT oplossingen op de markt
  • Kwaliteit van leven bevorderen
  • Gezond ouder worden bevorderen
  • Samen met senioren oplossingen ontwikkelen

Meer informatie

Deadline voor indiening van projectvoorstellen is 22 mei 2020 (17:00 uur). Bekijk voor meer toelichting op de subsidieoproep deze video op YouTube. Alle voorwaarden en specificaties vind je in de subsidieoproep.