Dit najaar: nieuwe subsidiemogelijkheden bij Zorg voor innoveren

De subsidiemogelijkheden van Zorg voor innoveren breiden zich uit! Niet alleen komt er meer budget beschikbaar voor de al bestaande subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching (IOC), maar naar verwachting opent eind dit jaar een nieuwe subsidie voor het opleiden van digicoaches in zorgorganisaties.

roeptoeter met uitkomsten
Beeld: ©Zorg voor innoveren

Extra budget Implementatie- en opschalingscoaching

Dit jaar opende Zorg voor innoveren haar eerste subsidieronde ooit; Implementatie- en opschalingscoaching. Zorginnovatoren kunnen met deze subsidie de ondersteuning van een implementatiecoach inhuren. Voor een bedrag van maximaal €5.000 en minimaal 40 arbeidsuren kan deze implementatiecoach je verder helpen met implementatie- en opschalingsvraagstukken. De eerste ronde bleek een groot succes; al voor de uiterste deadline was bereikt moest de ronde vroegtijdig sluiten. Het volledige budget was uitgeput. Daarom heeft ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) voor de volgende ronde - die op 1 september 2020 opent - één miljoen euro extra beschikbaar gesteld (was € 200.000). Op deze manier kunnen meer organisaties gebruik maken van deze ondersteuningsmogelijkheid.

De eerste ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching kan gezien worden als een pilot. We hebben deze ronde geëvalueerd en voeren nu kleine verbeterpunten door. Het uitgangspunt is dat het voor aanvragers makkelijker wordt om een aanvraag in te dienen. Het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt', blijft wel bestaan. Na verhoging van het budget is de kans kleiner dat mensen buiten de boot vallen bij deze subsidie.

Niet alleen voor de eerstvolgende subsidieronde wordt het budget verhoogd. Ook voor de rondes die in 2021 vallen zal het budget verdubbeld worden van € 200.000 per ronde naar
€ 400.000 per ronde.

Nieuwe subsidiemogelijkheid: digicoaches

Veel zorgorganisaties zijn druk bezig met de implementatie van zorginnovaties. Dit werd ook weer duidelijk uit de vele aanvragen die binnen kwamen voor implementatie- en opschalingscoaching. Zorginnovaties hebben veelal een digitaal aspect in zich en het vraagt vaak het een en ander van medewerkers om goed om te gaan met deze nieuwe technologie. Het vergt een bepaald niveau van digivaardigheid waar niet iedereen over beschikt. Ervoor zorgen dat je medewerkers goed om kunnen gaan met nieuwe technologische zorginnovaties is cruciaal voor duurzame implementatie.

Hierom heeft Zorg voor innoveren van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om een nieuw subsidieprogramma te ontwikkelen; de mogelijkheid om medewerkers uit de eigen organisatie te trainen tot digicoaches. Met deze subsidie wordt het mogelijk om enkele werknemers door een extern bureau te laten trainen tot digicoach. Zij kunnen vervolgens andere werknemers binnen de organisatie verder helpen met eventuele technologische moeilijkheden.

Dit nieuwe subsidieprogramma is momenteel nog volop in ontwikkeling. Verdere details en voorwaarden volgen daarom later. Naar verwachting wordt deze subsidiemogelijkheid nog dit jaar opengesteld.

Meer informatie

Houd voor meer informatie over de aankomende ronde van de Implemenatie- en opschalingscoaching en over de nieuwe subsidiemogelijkheid voor digicoaches, de website en nieuwsbrief van Zorg voor innoveren in de gaten. Nieuwsupdates zullen als eerste hier verschijnen.

Natuurlijk kun je Zorg voor innoveren ook altijd nog benaderen voor Advies op maat. Zodra jij je vraag hebt ingestuurd, gaan de vijf overheidspartners achter Zorg voor innoveren hiermee aan de slag. Wij gaan je vraag proberen te beantwoorden en als wij dat niet kunnen, dan gaan we op zoek naar iemand die dat wel kan. Op deze manier kom je altijd een stap verder met je innovatie.