Resultaten inventarisatie AI in gezondheid en zorg bekend

Het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft KPMG laten inventariseren welke artificiële intelligentie (AI) toepassingen in Nederland op dit moment voor gezondheid en zorg worden ingezet in de praktijk. De resultaten van de inventarisatie zijn samengevat en beschikbaar.

Inventarisatie AI in gezondheid en zorg
©KPMG

KPMG heeft in opdracht van VWS, in de periode van juni – augustus 2020, 400 toepassingen geïdentificeerd die in de zorgpraktijk in pilot getest of in de praktijk gebruikt worden (scope van het onderzoek). Een nadere analyse via verdiepende vragenlijsten heeft inzicht gegeven in 111 AI-toepassingen (40% van de mensen heeft geantwoord). Met de inventarisatie is inzicht verkregen in welke AI-toepassingen momenteel in de zorg in Nederland gebruikt of getest worden en voor welke vraagstukken zij een oplossing bieden.

Lees het volledige artikel op de site van het ministerie van VWS.