Active & Assisted Living (AAL) subsidieoproep 2021 staat open

De laatste subsidieronde van het Active & Assisted Living programma is geopend. Het thema van de AAL call 2021 is: ‘Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade.'

Groepsportret van mensen met mobile devices
©ZonMw

Er kan subsidie aangevraagd worden voor internationale samenwerkingsprojecten die zich richten op het verkennen of ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving.
De deadline voor indiening van projectvoorstellen is 24 mei 2021. Meer informatie over deze subsidieoproep is te vinden via www.zonmw.nl/aal.

Informatiebijeenkomst

Wil je meer weten over deze subsidieoproep? Op dinsdag 19 januari 2021 is er een online informatiebijeenkomst (14:00 – 15:30 uur).