Meld je aan voor het Innovatiecafé Duurzame bekostiging - de zorgverzekeraar

Op maandag 17 mei vindt onze volgende digitale editie van het Innovatiecafé plaats! Ditmaal met het thema: Duurzame bekostiging – de zorgverzekeraar. Zorgvernieuwers die op zoek zijn naar duurzame bekostiging komen vaak uit bij de zorgverzekeraar. Maar wat kan je verwachten van een zorgverzekeraar? Hoe ga je goed voorbereid zo’n verkennings- en onderhandelingstraject in?

Let op: aanmelden is niet meer mogelijk vanwege een overweldigend aantal reacties. 

©Zorg voor innoveren

Tijdens dit innovatiecafé laten een zorgorganisatie, ondernemer en zorgverzekeraar zien hoe zij zo’n traject tot duurzame bekostiging samen hebben aangepakt en wat wel en niet goed ging. Meld je snel aan voor dit leerzame innovatiecafé en krijg concrete handvatten, open de discussie en netwerk met collega’s in de zorg.

Wat: Gratis innovatiecafé Duurzame bekostiging – de zorgverzekeraar
Waar: ZOOM
Wanneer: maandag 17 mei van 15.00 - 16.30 uur.

Wat is duurzame bekostiging precies?

Voor de eerste fase, de ontwikkeling en het testen van je innovatie, ga je voor financiering op zoek naar investeerders. Afhankelijk van de aard van je innovatie kunnen dit partijen zijn zoals private investeerders, subsidieverstrekkers en in een enkel geval de zorgverzekeraar. De tweede fase van bekostiging is bekostiging voor het daadwerkelijk gebruik van je zorginnovatie in de praktijk. In deze fase wil je niet meer afhankelijk zijn van tijdelijke financiering maar duurzame, structurele bekostiging hebben geregeld. Dus wie gaat er voor het gebruik van je innovatie betalen? Dit kunnen verschillende partijen zijn: patiënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, gemeenten, de overheid of misschien zelfs wel een combinatie van partijen.
Bekostiging van je innovatie is maatwerk en er zijn verschillende partijen die je kunnen helpen. Deze bijeenkomst staat de zorgverzekeraar centraal. Meld je gratis aan voor het innovatiecafé om in contact te komen met zorgverzekeraars en organisaties die meer vertellen over duurzame bekostiging.

Wat gaan we doen?

Vaak krijgen we bij Zorg voor innoveren vragen over hoe zorginnovatoren in contact komen met een zorgverzekeraar en hoe ze tot duurzame bekostiging kunnen komen. Tijdens dit innovatiecafé komt een bestaand samenwerkingsverband bestaande uit een zorgorganisatie, ondernemer en zorgverzekeraar aan het woord. Ze vertellen elk vanuit hun eigen perspectief hoe het proces verloopt waarin ze samen verkennen of ze tot duurzame bekostiging kunnen komen. 

Na dit plenaire onderdeel is er weer ruimte om aan te schuiven bij één van de ronde tafels. Hier kan je dieper in gesprek gaan over een bepaald onderwerp, vragen stellen of een discussie starten. De perfecte gelegenheid om online gericht te netwerken!

Ronde tafels

  • KwadrantGroep – Regiomanager Anneke Kiewiet (plenaire spreker) over het proces van duurzame bekostiging. KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de zorg. Oprechte aandacht en deskundige zorg zijn de basis van het denken en doen. Zij bieden een totaalpakket aan ouderenzorg, zoveel mogelijk in eigen omgeving en in samenwerking met lokale organisaties.
  • FocusCura - Jeroen van der Heijden (plenaire spreker) over het proces van duurzame bekostiging. FocusCura helpt mensen langer zelfstandig te blijven. Dat doen zij door het ontwikkelen van zorginnovaties. Slimme producten en diensten, waarmee iedereen de zorg kan blijven krijgen die hij of zij nodig heeft.
  • De Friesland/Zilveren Kruis - Mariska Veenstra (plenaire spreker) over het proces van duurzame bekostiging. Mariska is zorginkoper ouderenzorg.
  • Zorginstituut Nederland - Fieke Rijnvis, juridisch medewerker. Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.
  • Vilans - Landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg – Johan van der Leeuw over commercialisatie van ICT oplossingen. Johan heeft onder andere met TNO de UAS-technologie ontwikkeld en ondersteund en adviseert diverse zorgorganisaties bij het gebruik van domotica voor mensen met dementie.
  • Menzis - Dennis Japink, adviserend arts bij Menzis over het Waardemodel e-health en de samenwerking van zorgverzekeraars onderling bij het beoordelen van digitale zorg.
  • Zo-Dichtbij - De digitale wegwijzer om zo lang mogelijk comfortabel thuis te blijven wonen - CEO/Founder Wally Keijzer-Broers over hoe de organisatie als technologisch ontwikkelaar zich richt op duurzame bekostiging.
  • Nederlandse Zorgautoriteit - Ga in gesprek met NZA, een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de zorgmarkt in Nederland, zowel op zorgaanbieders als verzekeraars.
  • SET-up - Sanne Kok is Programmamanager SET-up bij VitaValley en vertelt over het verdiepingsprogramma van de Stimuleringsregeling E-health Thuis en over opschaling van e-health.
  • CZ Zorgkantoor - Corne van Groenedaal is inkoper binnen de Wet langdurige zorg en regelt dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen.

Enthousiast? Meld je aan!

Je kunt je aanmelden voor dit digitale innovatiecafé via onderstaande knop. Let op! Bij je inschrijving kies je ook welke ronde tafel je wilt bijwonen. Hiervoor geef je een eerste en tweede keuze op. We doen ons best om je in te delen bij jouw eerste keuze, maar we kunnen dit niet garanderen. Iedereen schuift bij één ronde tafel aan.

Deze digitale bijeenkomst vindt plaats via ZOOM. Enkele dagen voor het evenement ontvang je van ons de link naar de bijeenkomst en krijg je te horen bij welke ronde tafel je bent ingedeeld.

Hopelijk tot dan!

Let op: aanmelden is niet meer mogelijk vanwege een overweldigend aantal reacties. 

Dit innovatiecafé is tot stand gekomen met onze samenwerkingspartners Zorginnovatie.nl, het SET-up programma (VitaValley) en het AAL programma (ZonMw).