Meld je aan voor het Innovatiecafé Duurzame bekostiging - de gemeente

Op maandag 5 juli van 10.00 tot 12.00 uur vindt de tweede digitale editie van het Innovatiecafé Duurzame bekostiging plaats! De vorige keer lag de focus op de zorgverzekeraar. Ditmaal staat de gemeente centraal. Maar wat kan je verwachten van de gemeente? Hoe ga je goed voorbereid zo’n verkennings- en onderhandelingstraject in?

Let op: aanmelden is niet meer mogelijk.

Beeld: ©Zorg voor innoveren

Tijdens dit innovatiecafé laten een zorgorganisatie, ondernemer en gemeente zien hoe zij zo’n traject tot duurzame bekostiging samen hebben aangepakt en wat wel en niet goed ging. Meld je snel aan voor dit gratis leerzame innovatiecafé en krijg concrete handvatten, open de discussie en netwerk met collega’s in de zorg.

Wat is duurzame bekostiging precies?

Met duurzame bekostiging  bedoelen we een duurzame, structurele bekostiging. Dit is de tweede fase van bekostiging. Voor de eerste fase, de ontwikkeling en het testen van je innovatie, ga je voor financiering op zoek naar investeerders. Afhankelijk van de aard van je innovatie kunnen dit partijen zijn zoals private investeerders, subsidieverstrekkers en in een enkel geval de zorgverzekeraar of gemeente.

De tweede fase van bekostiging is bekostiging voor het daadwerkelijk gebruik van je zorginnovatie in de praktijk. In deze fase wil je niet meer afhankelijk zijn van tijdelijke financiering maar duurzame, structurele bekostiging hebben geregeld. Tijdens deze bijeenkomst ligt hier de focus. Dus wie gaat er voor het gebruik van je innovatie betalen? Dit kunnen verschillende partijen zijn: patiënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, gemeenten, de overheid of misschien zelfs wel een combinatie van partijen.


Bekostiging van je innovatie is maatwerk en er zijn verschillende partijen die je kunnen helpen. Deze bijeenkomst staat de gemeente centraal. Meld je gratis aan voor het innovatiecafé om in contact te komen met gemeentes, ondernemers en organisaties die meer vertellen over duurzame bekostiging.

Wat ga je doen?

Luister naar het verhaal van een samenwerkingsverband bestaande uit de gemeente, zorgorganisatie en ondernemer. Ze vertellen elk vanuit hun eigen perspectief hoe het proces verloopt waarin ze samen verkennen of ze tot duurzame bekostiging kunnen komen. 

Na dit plenaire onderdeel is er weer ruimte om aan te schuiven bij één van de ronde tafels. Hier kan je dieper in gesprek gaan over een bepaald onderwerp, vragen stellen of een discussie starten. De perfecte gelegenheid om online gericht te netwerken!

Welke ronde tafels zijn er?

  • Gemeente Haarlemmermeer – Vivienne Otto (plenaire spreker) is senior beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente. Tijdens deze sessie gaat ze dieper in op hoe de gemeente Haarlemmermeer bezig is met de inzet van ICT/e-health en hoe de gemeente zoekt naar manieren om duurzame bekostiging te bewerkstelligen.
  • De Compaan – Joost Hermanns (plenaire spreker) is de medeoprichter van de Compaan. Compaan geeft zorgverleners een veilig en makkelijk platform om zorg op afstand te verlenen. Tijdens deze ronde tafelsessie deelt hij zijn ervaringen over verschillende projecten om tot duurzame bekostiging te komen.
  • Amstelring – Jazz de Jong (plenaire spreker) vertelt tijdens de ronde tafelsessie hoe Amstelring als zorgaanbieder e-health in hun diensten aanbiedt en hoe dit financieel geregeld is.
  • Vilans – Vanuit Vilans loopt er een traject om de maatschappelijke business case voor de Compaan in de gemeente Haarlemmermeer te onderzoeken. In deze ronde tafelsessie zal onderzoeker Henk Herman Nap dit traject toelichten. Verder bespreekt hij het ontwikkelde eHealth Waardenmodel.
  • Gemeente Groningen – Als regiosecretaris is Chrétien van den Akker bezig met de samenwerking tussen Groninger gemeenten en zorgverzekeraars. Het motto: meer gezonde jaren voor alle Groningers. Daarvoor slaat hij een brug tussen de opgaven in de provincie zoals gezondheidsverschillen en kennis die er is bij de universiteit, de hogeschool en mbo’s. Dat creëert een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie in de zorg en duurzame bekostiging.
  • Health-Thing – Rob in ’t Zand, founder van Health-Thing, neemt je mee in de afgelopen 2,5 jaar waarin hij veel experimenteerde met waardeproposities. De overtuiging dat sommige partijen dé partij waren en het uiteindelijk toch niet waren als het gaat om bekostiging. Ook gemeentes waren een van deze stakeholders. Hij heeft veel geleerd en neemt je mee in dit verhaal om handvatten te bieden zodat je aan de slag kunt.

Enthousiast? Meld je aan!

Je kunt je aanmelden voor dit digitale innovatiecafé via onderstaande knop. Let op! Bij je inschrijving kies je ook welke ronde tafel je wilt bijwonen. Hiervoor geef je een eerste en tweede keuze op. We doen ons best om je in te delen bij jouw eerste keuze, maar we kunnen dit niet garanderen. Een ronde tafel bijwonen is niet verplicht.

Deze digitale bijeenkomst vindt plaats via ZOOM. Enkele dagen voor het evenement ontvang je van ons de link naar de bijeenkomst en krijg je te horen bij welke ronde tafel je bent ingedeeld. Aanmelden kan uiterlijk woensdag 30 juni.

Hopelijk tot dan!

Dit innovatiecafé is tot stand gekomen in samenwerking met het AAL programma van ZonMw.