Implementatie- en opschalingscoaching ronde 6 geopend, dien nu in!

Na vijf succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching, opent vandaag op 21 december 2021 een extra ronde. Het doel van de regeling is hetzelfde gebleven: een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan nu een aanvraag in!

Let op: wegens succes is deze ronde voortijdig gesloten.

Beeld: ©Zvi

Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.
In de laatste ronde is € 430.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal € 10.000,- inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van zes maanden.

Wat is er veranderd ten opzichte van vorige rondes?

 • Voor deze ronde is het maximale subsidiebedrag verhoogd naar € 10.000. 
 • De maximale looptijd is verlengd naar zes maanden. 
 • Coaches mogen deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. 
 • Aanvragen is mogelijk voor aanbieders van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg. Aanbieders van andere zorg, zoals fysiotherapie en mondzorg, kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie. 
 • ZonMw beoordeelt alle aanvragen na de sluitingsdatum. De uitslag wordt op 3 maart bekend gemaakt. 

Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?

 • Aanbieders van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg vallend onder de Zvw, Wlz en/of Jeugdwet.
 • Aanbieders van ondersteuning vallend onder de Wmo 2015.
 • Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en). 
 • Ontwikkelaars van zorginnovaties (bedrijven) in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.
 • Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen. 
   

Wat kan ik verwachten van de implementatie- en opschalingscoaching?

 • Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach naar keuze worden ingehuurd. De coach adviseert over een implementatie- of opschalingsvraagstuk.
 • In de laatste ronde is € 430.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal € 10.000,- inclusief eventueleel btw met een maximale looptijd van zes maanden.
 • De (organisatie van de) coach mag deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling.

Waar kan ik de implementatie- en opschalingscoach voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • Meekrijgen van cliënten en medewerkers in zorginnovaties
 • Integratie in zorgprocessen
 • Structurele bekostiging
 • Visie op inzet van e-health
 • Technische uitdagingen
 • Regionale samenwerkingen
 • Privacy compliance
   

Waar kan ik mijn aanvraag voor de implementatie- en opschalingscoach indienen?

De regeling is nu geopend voor aanvragen. Deze kan je indienen tot uiterlijk dinsdag 15 februari 2022 om 14.00 uur via onderstaande knop. Je wordt dan verwezen naar de website van ZonMw. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline bereikt zijn, dan sluit de oproep voortijdig. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep. Let op: Lees de subsidieoproep ook goed door, want de voorwaarden zijn veranderd t.o.v. vorige rondes. 

Let op: wegens succes is deze ronde voortijdig gesloten.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Heb je nu al een prangende vraag over de regeling, wil je weten of je in aanmerking komt of loop je tegen onduidelijkheden aan? Deze FAQ helpt je verder. Heb je nog steeds vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur via 070-3495004.