Actieonderzoek Innovatieve Zorg: 11 nieuwe projecten van start

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. 11 actieonderzoeken gaan experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen waarin wordt samengewerkt tussen zorgorganisaties. Het gaat om optimaal op de wensen van de patiënt afgestemde zorg, die aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid.

Beeld: ©ZonMw

De projecten zijn gefinancierd vanuit het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg. In dat programma wordt gezocht naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg, met de focus op (zorg)procesinnovaties. Het doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënten/cliënten in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. 

Meer informatie over de onderwerpen van deze projecten?

De projecten gaan over uiteenlopende onderwerpen in verschillende settings. Meer informatie lees je op de website van ZonMw.