Aanvraag voorwaardelijke toelating (VT) basispakket gestart

Veelbelovende zorgvormen waarvan effectiviteit nog niet bewezen is, kunnen tot 15 mei 2018 - 14.00 uur voor voorwaardelijke toelating worden voorgesteld. Zorgvernieuwers kunnen hierover meer informatie vinden bij het Zorginstituut Nederland.

Hoe werkt het?

Sinds 1 januari 2012 kan de minister voor Medische Zorg en Sport besluiten om zorg die nog niet bewezen effectief is toch, tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat in de periode van tijdelijke toelating door onderzoekers gegevens worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg. Aan de hand van deze gegevens stelt het Zorginstituut in de laatste 6 maanden van de periode van voorwaardelijke toelating vast of de zorg definitief onderdeel kan zijn van het basispakket.

Welke zorg komt in aanmerking?

In aanmerking komen veelbelovende zorgvormen die nog geen deel uitmaken van het basispakket omdat de effectiviteit nog niet bewezen is. In aanmerking voor voorwaardelijke toelating in 2020 komen:

Selectie onderwerpen voor voorwaardelijke toelating 2020

Ook dit jaar is het mogelijk voor zorgvernieuwers om hun innovaties aan te melden voor voorwaardelijke toelating in 2020. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is betrokken bij de beoordeling en selectie van de onderwerpen en adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. ZonMw adviseert het Zorginstituut over de wetenschappelijke kwaliteit van de ingediende onderzoeksvoorstellen die voldoen aan een aantal vooraf gestelde selectiecriteria. In het bottom-up rapport worden de geselecteerde interventies – met een positief advies – voorgesteld aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Procedure

Wil je een onderwerp aandragen? Of heb je vragen over de procedure? Kijk dan op de website van het Zorginstituut Nederland.