Gezonde Mening: het panel dat jouw innovatie kan testen

‘Innovaties sluiten pas goed aan bij de behoeftes, als de mensen voor wie ze bedoeld zijn, hebben meegedacht’, zegt Anniek Stoutjesdijk van gezondemening.nl. Hier kun je als zorgvernieuwer je product voorleggen aan de eindgebruiker.

‘Gezonde Mening is in het voorjaar gestart en heeft nu 400 panelleden. Het streven is om er eind dit jaar rond de 1000 te hebben. Hoe meer leden, des te beter de uitkomsten’, zegt Anniek Stoutjesdijk van Gezondemening.nl, het online panel waar mensen uit eigen ervaring hun duidelijke mening geven over nieuwe en vernieuwende zorgproducten. 

Stoutjesdijk: ‘Dit kunnen mensen zijn die dagelijks met hun beperkingen te maken hebben, en mensen die zorg geven (o.a. mantelzorgers en (aankomende) zorgprofessionals). Maar ook mensen die alvast nadenken over wat hen kan helpen om in de toekomst langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Door hun input tijdens je innovatieproces mee te nemen, neemt de kans dat jouw innovatie succesvol wordt, toe. Uiteindelijk bouw je zo met z’n allen aan de telkens beter wordende zorg van morgen.’

Een voorbeeld, zegt Stoutjesdijk, is de New Balance Test, die door gezondemening.nl wordt getest. Het is een objectief meetinstrument dat beter de valkans van een oudere zou kunnen inschatten dan bestaande instrumenten. En dat bovendien ook buiten een bewegingslab – bijvoorbeeld bij de oudere thuis – kan worden gebruikt. De verschillende gebruikersgroepen hebben hun bevindingen op het product via een online vragenlijst gedeeld. Zeer waardevolle informatie voor de ontwikkelaar. 

Stoutjesdijk: ‘In principe werken we digitaal. Maar we kunnen ook verder gaan. Denk ook co-creatie, aan live testfases waarin jij als vernieuwer en de panelleden direct samenwerken om jouw product helemaal af te stemmen op de praktijk. Voor zorgvernieuwers is dit winst. Want het blijkt niet altijd gemakkelijk om de juiste gebruikers te vinden voor jouw testfase. Dus, innovators, laat je innovatieve product testen en vraag bij gezondemening.nl naar de mogelijkheden.’ 

Bekijk de animatie over gezondemening.nl.

Meer informatie over het betrekken van eindgebruikers bij je innovatie vind je in ons kennisbankonderwerp Patient centraal.