Dutch Innovation Factory: broedplaats voor ondernemers in e-health

Vroeger de margarinefabriek van Zoetermeer, nu een community waar honderden studenten en tientallen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties ICT-oplossingen ontwikkelen op het gebied van onder andere e-health. ‘Zorginnovators zijn hier van harte welkom.’

n 1968 opende de Brinkers margarinefabriek aan de Bleiswijkseweg in Zoetermeer. Vijftig jaar later is het pand een innovation hub voor ICT-ondernemers en -studenten. Dutch Innovation Factory is een bijzonder concept op een bijzondere plek, dat ICT-onderwijs op hbo-niveau en bedrijfsleven verbindt. ‘Door de ontmoeting en samenwerking tussen die twee groepen ontstaat een dynamisch klimaat waarin allerlei op ICT gebaseerde innovaties worden ontwikkeld en getest. E-health is daarbij een speerpunt’, zegt programmamanager Eric de Kruik.

Broedplaats

‘We ontwikkelen een community waarin ondernemers, studenten en maatschappelijke organisaties met elkaar die innovaties tot stand brengen waar de praktijk echt wat aan heeft. We hebben nu zo’n 700 ICT-studenten en er zijn zo’n zeventig bedrijven lid van onze community. Een aantal is hier in het pand zelf gevestigd. Dankzij onze innovatielabs, een incubator die startups ondersteunt, het innovatiecafé en onze regelmatige dialoogtafels, is dit een echte broedplaats’, zegt Bernard Groen, community manager.
Eric de Kruik: ‘In november is de formele opening van het innovatielab . Dat opent hier, vlak naast het pand, als het Dialooghuis Positief Gezond. Je kunt zeggen: ‘het huis van de toekomst op het gebied van duurzaam wonen en leven’. We gaan in dit innovatielab allerlei e-health-toepassingen onderzoeken en uitproberen. Langer zelfstandig wonen is een hot item. Hoe kun je daar met verschillende vormen van sensortechniek aan bijdragen? Wat voor vormen van domotica en robotica kun je inzetten?’   

Dialooghuis

Eric de Kruik: ‘De grote instellingen in de zorg zijn meestal al ver met de toepassing van nieuwe technologie. Dat is anders in de thuiszorg, het buurtwerk, de mantelzorg – zeg maar het middenveld van de zorg. Qua toepassing is daar nog heel veel winst te behalen. De innovaties in het Dialooghuis richten zich vooral op versterking van dat middelveld. We zouden zeggen: ben je een innovator op het gebied van bijvoorbeeld thuiszorg, loop er dan gewoon eens binnen.’
Bernard Groen: ‘Dat geldt natuurlijk voor de hele Dutch Innovation Factory. Heb je een innovatie ontwikkeld die je wilt testen? Zit je nog in de ontwikkelfase en zoek je samenwerking? Of ben je bijvoorbeeld op zoek naar een werkplek of vergaderplek? Je bent voor dat alles van harte welkom.’

Meer informatie? Neem contact op met Bernard Groen: bernard@dutchinnovationfactory.nl, +31 (0) 6 212 06 251