Zorg van Nu: ‘We kunnen veel meer met bestaande e-health’

Veel slimme zorgoplossingen zijn wel beschikbaar, maar worden in de dagelijkse zorgpraktijk te weinig gebruikt. 'Zonde', zegt Arjen Elsemulder van Zorg van Nu, dat met een bewustwordingscampagne het land in trekt. ‘Zorgvernieuwers kunnen hierop inhaken.’

‘Neem het sensorlampje onder het ziekenhuisbed, dat de bewegingen van de patiënt registreert’, zegt Arjen Elsemulder van Zorg van Nu. ‘Veel instellingen hebben dat. Hartstikke handige technologie, waardoor mensen zich ’s nachts veiliger voelen en minder snel vallen. Toch wordt er lang niet overal gebruik van gemaakt.’

Zo zijn er meer slimme zorgoplossingen – vaak op het gebied e-health – die wel voorhanden zijn, maar in de praktijk blijven liggen. Waarom, is niet altijd duidelijk.
Elsemulder: ‘Soms is het voorzichtigheid of onbekendheid. Of een combinatie van beide. Voorbeeld: een consult geven via een beeldtelefoon - vaak kan dat. Verzekeraars en artsen hebben daar goede afspraken over gemaakt en patiënten zijn daar echt bij gebaat.’

Wat wil Zorg van Nu bereiken?

‘Zorg van Nu is een bewustwordingscampagne die bestaande innovaties in de zorg verder wil brengen. Het punt is: als zorggebruikers die technologie in tweede instantie wél gebruiken, zijn ze er erg tevreden over.
We gaan bijna dagelijks het land in met een eigen informatieteam. Je vindt ons bij zorginstellingen, ziekenhuizen, op onderwijsbeurzen, in bibliotheken en verder overal waar veel mensen zijn. Wij gaan daar zorgoplossingen bespreken met mantelzorgers, zorgprofessionals en gewoon geïnteresseerden. Op basis van je persoonlijke situatie bekijken we hoe je het beste geholpen kunt worden met slimme technologie of handige hulpmiddelen. We adviseren en verwijzen door naar meer informatie.’

Kunnen zorgvernieuwers in de campagne een rol spelen?

‘Zeker. We willen de mensen ook in contact brengen met lokale innovators.  Als zorgvernieuwer kun je mee met het team. Soms is het leuk als je je innovatie demonstreert. Je kunt ook optreden als lokale expert. Hier kun je je voor aanmelden via zorgvannu@minvws.nl of via onze social mediakanalen.’

En als je ‘gewoon’ op een afstandje wilt volgen wat Zorg van Nu allemaal doet?

‘Kijk vanaf eind september op www.zorgvannu.nl. We dragen via de website en onze social media ook de slimme zorgoplossingen uit en hoe die beter kunnen worden gebruikt.’ Of bekijk de animatie over Zorg van Nu

Zorg voor innoveren is blij met deze campagne en haakt hier dan ook graag bij aan. Op verschillende events zullen mensen van Zorg voor innoveren aanwezig zijn om onze kennis en informatie te delen. Meer informatie daarover zullen wij via Social Media delen.