Sociaal Werk Nederland - Preventie & eMental-health

In dit rapport vindt u de resultaten van de kennissynthese eMental-health en preventie. De term synthese duidt op een bundeling van kennis waarbij de samenstelling meer is dan de som der delen.

Behalve een inventarisatie van de huidige stand van praktijk en onderzoek, zit de meerwaarde in het zichtbaar maken van onderlinge verbanden, ontwikkelingen en trends, en niet in de laatste plaats het omkaderen van nog witte vlekken in het online preventie-landschap. Dit zijn de contouren van nieuwe uitdagingen.

Deze synthese is uitgevoerd in opdracht van ZonMw Preventie en biedt een vervolg op de kennissynthese uit 2007 (Riper en anderen). In dit rapport kunt u lezen dat sinds 2007 het online preventie-landschap aanmerkelijk is veranderd.