Financiële ondersteuning

Ben je op zoek naar financiële ondersteuning voor de ontwikkeling, implementatie of opschaling van jouw zorginnovatie? Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies of regelingen die bij ons bekend zijn en waarvan wij denken dat die voor jou als zorginnovator relevant kunnen zijn.

Wil je meer weten over financieringsmogelijkheden? Je leest hierover in onze kennisbank of je kan online je vraag aan ons stellen voor advies op maat.

Training tot digicoach

Bron: Zorg voor innoveren

Deze voucherregeling biedt zorg- en welzijnsorganisaties de mogelijkheid om eigen zorgmedewerkers op te leiden tot digicoach. Deze digicoaches kunnen vervolgens collega's met digitale vragen verder helpen en daarmee de digivaardigheid in de zorg vergroten.  Ronde 1 is inmiddels vroegtijdig gesloten, het maximale aantal vouchers is voor de uiterste deadline uitgegeven. Ronde 2 opent op 2 maart 2021.

Implementatie- en opschalingscoaching

Bron: Zorg voor innoveren

Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. Met de subsidie kan men een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Ronde 3 is inmiddels geopend. Deadline: indienen is mogelijk tot en met 25 februari 2021.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Veelbelovende zorg

Bron: Zorginstituut Nederland

Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor zorgbehandelingen die veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Tijdens de subsidieperiode moeten onderzoeksgegevens worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het project volgt binnen 6 maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg tot het basispakket behoort. Ronde is inmiddels gesloten. Naar verwachting openen twee nieuwe rondes in 2021.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden.

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Bron: ZonMw en RVO

Ben je aanbieder van zorg en/of ondersteuning en wil je samen met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-health Thuis mogelijk iets voor jouw samenwerkingsverband. Deadline: doorlopend.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Actieonderzoek Innovatieve Zorg

Bron: ZonMw

Zorgorganisaties die in samenwerking met andere (zorg)organisaties werken aan het verbeteren van de organisatie van zorg, kunnen een projectidee indienen voor actieonderzoek om het leer- en verbeterproces te verbeteren. Het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg draagt bij aan het beter leren aanpakken van actuele, complexe vraagstukken in de organisatie van zorg. Het gaat specifiek om vraagstukken in het kader van zorg op de juiste plek en het aansluitend bij de behoeften van patiënten/cliënten/bewoners. Deadline: indienen is mogelijk tot en met 9 maart 2021.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

Bron: ZonMw, VWS

Zorgen dat mensen de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek krijgen vraagt om durf, inzet en de wil om nieuwe werkwijzen uit te denken en door te voeren. Het programma JZOJP biedt jaarlijks (tot en met 2021) meerdere subsidiemogelijkheden om de bestaande én nieuwe praktijkinitiatieven, die het bieden van samenhangende en passende zorg en ondersteuning tot doel hebben, bekender te maken en een impuls te geven. Deadline: verschilt per subsidiemogelijkheid

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Wil je meer weten over het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek? Neem een kijkje op de website.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Bron: RVO

Heb je een idee voor een kleinschalig innovatief woonzorginitiatief voor overwegend 55plussers? Dan is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) mogelijk iets voor jou. Door de toenemende vergrijzing is er onder ouderen een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. De SWZ helpt initiatiefnemers daarom bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Deadline: doorlopend

Meer informatie over de voorwaaren en indieningsmogelijkheden