Financiële ondersteuning

Ben je op zoek naar financiële ondersteuning voor de ontwikkeling, implementatie of opschaling van jouw zorginnovatie? Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies of regelingen die bij ons bekend zijn en waarvan wij denken dat die voor jou als zorginnovator relevant kunnen zijn.

Wil je meer weten over financieringsmogelijkheden? Je leest hierover in onze kennisbank of je kan online je vraag aan ons stellen voor advies op maat.

Regelingen Zorg voor innoveren

Training tot digicoach

Deze voucherregeling biedt zorg- en welzijnsorganisaties de mogelijkheid om eigen zorgmedewerkers op te leiden tot digicoach. Deze digicoaches kunnen vervolgens collega's met digitale vragen verder helpen en daarmee de digivaardigheid in de zorg vergroten. Ronde 3 (laatste ronde) is voortijdig gesloten.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Implementatie- en opschalingscoaching

Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. Met de subsidie kan men een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Deadline: ronde 5 is wegens succes voortijdig gesloten.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Regelingen partners

Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten van NZa

Heb jij een innovatief idee liggen voor de zorg? En zou je hiermee willen experimenteren in de markt? Deze regeling voor kleinschalige experimenten van NZa maakt het mogelijk om drie jaar lang kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de zorgverzekering of wet langdurige zorg valt. Deadline: doorlopend.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Active & Assisted Living: ICT oplossingen ontwikkelen voor ouderen (AAL) via ZonMw

Active & Assisted Living is een internationaal subsidieprogramma via ZonMw. Het programma stimuleert ontwikkeling van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Dit kunnen zowel gebruikersorganisaties, bedrijven, onderzoekers als gemeentes zijn. Deadline: gesloten.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Veelbelovende zorg van Zorginstituut Nederland

Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor zorgbehandelingen die veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Tijdens de subsidieperiode moeten onderzoeksgegevens worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het project volgt binnen 6 maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg tot het basispakket behoort. Gesloten.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden.

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) via ZonMw en RVO

Ben je aanbieder van zorg en/of ondersteuning en wil je samen met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-health Thuis mogelijk iets voor jouw samenwerkingsverband. Deadline: 31 december 2021.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Actieonderzoek Innovatieve Zorg via ZonMw

Zorgorganisaties die in samenwerking met andere (zorg)organisaties werken aan het verbeteren van de organisatie van zorg, kunnen een projectidee indienen voor actieonderzoek om het leer- en verbeterproces te verbeteren. Het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg draagt bij aan het beter leren aanpakken van actuele, complexe vraagstukken in de organisatie van zorg. Het gaat specifiek om vraagstukken in het kader van zorg op de juiste plek en het aansluitend bij de behoeften van patiënten/cliënten/bewoners. Deadline: gesloten.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) via ZonMw en VWS

Zorgen dat mensen de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek krijgen vraagt om durf, inzet en de wil om nieuwe werkwijzen uit te denken en door te voeren. Het programma JZOJP biedt jaarlijks (tot en met 2021) meerdere subsidiemogelijkheden om de bestaande én nieuwe praktijkinitiatieven, die het bieden van samenhangende en passende zorg en ondersteuning tot doel hebben, bekender te maken en een impuls te geven. Deadline: verschilt per subsidiemogelijkheid.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Wil je meer weten over het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek? Neem een kijkje op de website.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) via RVO

Heb je een idee voor een kleinschalig innovatief woonzorginitiatief voor overwegend 55plussers? Dan is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) mogelijk iets voor jou. Door de toenemende vergrijzing is er onder ouderen een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. De SWZ helpt initiatiefnemers daarom bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Deadline: doorlopend.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) via RVO

De SOW geeft jouw organisatie een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Vraag bijvoorbeeld subsidie aan voor projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing. Je kunt het geld deels gebruiken om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren. Deadline: 15 november 2021.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden