Financiële ondersteuning

Ben je op zoek naar financi√ęle ondersteuning voor de ontwikkeling, implementatie of opschaling van jouw zorginnovatie? Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies of regelingen die bij ons bekend zijn en waarvan wij denken dat die voor jou als zorginnovator relevant kunnen zijn.

Wil je meer weten over financieringsmogelijkheden? Je leest hierover in onze kennisbank of je kan online je vraag aan ons stellen voor advies op maat.

Regelingen Zorg voor innoveren

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis

De nieuwe regeling Ouderen Thuis wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties.¬†Deze subsidieregeling biedt financi√ęle ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. Met de subsidie kan men een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Deadline: deze ronde is voortijdig gesloten. Het maximale aantal te honoreren aanvragen is bereikt op 17 april 2023.

Er opent een tweede ronde aan het einde van de zomer. Houd onze nieuwsbrief en LinkedIn in de gaten voor het laatste nieuws.

Training tot digicoach

Deze voucherregeling biedt zorg- en welzijnsorganisaties de mogelijkheid om eigen zorgmedewerkers op te leiden tot digicoach. Deze digicoaches kunnen vervolgens collega's met digitale vragen verder helpen en daarmee de digivaardigheid in de zorg vergroten. Er is momenteel geen nieuwe ronde gepland.

Wel aan de slag met digitale vaardigheden binnen jouw organisatie? Bekijk onze handreiking die jou voorziet van allerlei tips & tricks.

Regelingen van partners

Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten van NZa

Heb jij een idee waarmee je door te innoveren de zorg wilt verbeteren? Deze regeling voor kleinschalige experimenten van NZa maakt het mogelijk om drie jaar lang kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg valt. Je ontvangt een betaaltitel voor het innovatieve idee. Vanaf dat moment kun je in de praktijk experimenteren met het innovatieve idee én dit ook declareren.  Deadline: doorlopend.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Bekijk ook de pagina over innovatie van de NZa. Hier vind je de wegwijzers innovatie en preventie met bekostigingsmogelijkheden voor verschillende zorgsectoren. 

Veelbelovende zorg van Zorginstituut Nederland

Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor zorgbehandelingen die veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Tijdens de subsidieperiode moeten onderzoeksgegevens worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het project volgt binnen 6 maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg tot het basispakket behoort. Per jaar zijn er twee aanvraagrondes. 

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) via RVO

Heb je een idee voor een kleinschalig innovatief woonzorginitiatief voor overwegend 55plussers? Dan is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) mogelijk iets voor jou. Door de toenemende vergrijzing is er onder ouderen een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. De SWZ helpt initiatiefnemers daarom bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Deadline: doorlopend.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) via ZonMw en VWS

Zorgen dat mensen de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek krijgen vraagt om durf, inzet en de wil om nieuwe werkwijzen uit te denken en door te voeren. Het programma JZOJP biedt jaarlijks (tot en met 2021) meerdere subsidiemogelijkheden om de bestaande én nieuwe praktijkinitiatieven, die het bieden van samenhangende en passende zorg en ondersteuning tot doel hebben, bekender te maken en een impuls te geven. Deadline: verschilt per subsidiemogelijkheid.

Meer informatie over de voorwaarden en indieningsmogelijkheden

Wil je meer weten over het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek? Neem een kijkje op de website.