Financiering

Je bent zorgvernieuwer en je wilt jouw idee of product succesvol laten landen in de dagelijkse zorgpraktijk.

Maar welke mogelijkheden voor financiering zijn er? En wat komt daar allemaal bij kijken? Op deze pagina’s van de kennisbank vind je antwoorden op die vragen.

Financiering

Je wilt je idee of product succesvol laten landen in de dagelijkse zorgpraktijk. Maar, hoe pak je dit aan? Hoe financier je de productontwikkeling? Wie zijn jouw toekomstige afnemers? En: welke stappen moet je zetten voor een kansrijke marktintroductie?

Zorg voor innoveren biedt zelf geen financiële ondersteuning. Maar we helpen je wel graag op weg. In de kennisbank laten we zien wat voor jou de meest aangewezen innovatieroute is. En: welke financieringsmogelijkheden daarbij horen. En we helpen je aan andere partijen die jou verder kunnen helpen met de financiële kant van jouw zorginnovatie.

Meer weten? Lees hier dan verder ...

Zorg voor innoveren helpt je op weg

Zorg voor innoveren biedt zelf geen financiële ondersteuning. Wel hebben we voucherregelingen voor implementatie- en opschalingscoaching en voor het trainen van digicoaches. Wij proberen je met de juiste informatie op weg te helpen. Daarnaast kunnen we je doorverwijzen naar organisaties die je mogelijk verder kunnen helpen met de financiering, implementatie of afname van jouw innovatie. Heb je een specifieke vraag? Stel je vraag via ons loket.

Voor de financiering van zorginnovaties bestaat geen vaststaand stappenplan. Het is maatwerk. Het gaat om jouw product, jouw markt, de ontwikkelingsfase waarin je innovatie zit en hoe de overheid de financiering van zorg heeft vormgegeven.

Overzicht subsidieregelingen voor innovatie in de zorg

Zorg van Nu heeft een overzicht met een hoop subsidieregelingen die kansen bieden voor innovaties in de zorg. In de folder Regelingenwaaier Zorg van Nu vind je regelingen voor extra stimulering van digitale zorg.

Bekijk ook de Financiële wegwijzer AI Gezondheid en Zorg die in samenwerking met de Nederlandse AI Coalitie, Zorgverzekeraars Nederland en het Kenniscentrum Digitale Zorg is opgesteld. Hier geven we een overzicht van een aantal subsidies of regelingen die voor jou als zorginnovator relevant kunnen zijn. 

Wegwijzers innovatie en preventie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft informatieve wegwijzers ontwikkeld die beschrijven hoe (preventieve) innovaties kunnen worden bekostigd. Je vindt ze op de wegwijzer pagina van de NZa. In deze wegwijzers is o.a. informatie te vinden over facultatieve prestaties en de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. Bekijk voor meer informatie ook de innovatiewebsite van de NZa

Innovatieroutes

Om snel en inzichtelijk te krijgen welke vorm van financiering bij jouw innovatie past en welke kansen en belemmeringen daarbij horen, hebben we in samenwerking met Windesheim de Innovatieroutes in de zorg opgesteld. Hierboven in het menu vind je een uitgebreide beschrijving van de vijf routes en daarbij welke kansen en aandachtspunten daarbij horen.

Wil je meer informatie over de innovatieroutes?

Terug naar het overzicht van de kennisbank