Aanbiedersroute

Dit is de route die je het beste kunt bewandelen als je een toepassing ontwikkeld hebt die direct voordeel biedt voor een zorgaanbieder.

Bijvoorbeeld omdat de zorgverlening er efficiënter door wordt, er een concurrentievoordeel ontstaat of omdat een gewenst imago wordt versterkt.

De zorgaanbieder zal jouw product uiteindelijk gaan inkopen. Om zorgaanbieders te laten betalen voor je product is het van belang dat je kunt aantonen dat de innovatie aansluit bij hun behoefte en financieel interessant is.

Waar moet ik op letten als ik voor deze route kies?

Bedenk goed welke zorgaanbieders jouw klant zijn. Grote zorgaanbieders beschikken namelijk over eigen middelen om in innovatie, onderzoek en ontwikkeling te investeren. Voor kleine zorgaanbieders of zelfstandige professionals is dat moeilijker. Zij investeren liever in een product dat al af is.

Grote zorgorganisaties kunnen daarom interessanter lijken, maar zij kunnen ook voor vertraging zorgen. Hou er rekening mee dat binnen de organisatie van ‘de zorgaanbieder’ verschillende partijen bestaan die iets over je toepassing te zeggen hebben. De volgende rollen kunnen vertegenwoordigd zijn:

 • De investeringsbeslisser, bijvoorbeeld een maatschap of het bestuur van een zorginstelling.
 • De gebruikers van een toepassing: medisch specialisten en/of verpleegkundigen.
 • Een ICT-afdeling die nieuwe systemen en applicaties moet integreren en onderhouden.
 • Een afdeling inkoop die specifieke eisen kan stellen aan nieuwe producten.

Tips:

 • Door deze interne partijen in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van je toepassing te betrekken, kan sneller draagvlak worden gecreëerd.
 • Het is belangrijk dat zorgverleners - en daarmee ook hun patiënten of cliënten - enthousiast zijn over jouw toepassing. Die moet bij voorkeur een urgent probleem oplossen dat gevoeld wordt door de zorgverlener en/of de zorginstelling.
 • Ontwikkel dit soort toepassingen dan ook samen met een zorginstelling of zorgverlener (co-creatie). Dit bevordert herkenning en acceptatie bij de doelgroep.
 • Zorgverleners werken volgens richtlijnen en standaarden die ze binnen hun eigen beroepsgroep afspreken. Om draagvlak te krijgen bij zorgverleners is het van groot belang om aan te sluiten bij deze kwaliteitseisen. Neem contact op met beroepsverenigingen of wetenschappelijke verenigingen van zorgverleners om dit te bespreken.
 • Hoe krijgen succesvolle innovaties een structurele plek in de gezondheidszorg? Het stappenplan ‘Financiering van innovatieve ouderenzorg’ van ZorgmarktAdvies is een hulpmiddel om zicht te krijgen op wetten, regels en mogelijkheden rond zorgbekostiging.

Wat moet ik doen om de meerwaarde te bewijzen?

De zorgaanbieder kan overtuigd worden door:

 • Een sterke visie op een herkenbare uitdaging of problematiek waar hij mee te maken heeft.
 • Een uitgewerkte en onderbouwde business case voor de geboden oplossing.
 • Praktijkervaringen van zorgverleners en patiënten opgedaan in pilots.
 • Wetenschappelijk onderbouwde effecten van een nieuwe toepassing. Kijk voor meer informatie over onderzoek ook bij het thema Onderzoek.

Tip:

 • Inventariseer bij een zorgaanbieder welke argumenten steek houden, overleg welke bewijslast die argumenten kan ondersteunen en hoe die bewijslast verzameld zou moeten worden.

Wat maakt deze route een uitdaging?

 • Een zorgaanbieder moet worden overtuigd door een sterke visie op herkenbare problematiek, liefst in combinatie met een goed onderbouwde business case voor de aangedragen oplossing en bewijs van effectiviteit. 
 • Als je een product voor zelfstandige zorgverleners hebt ontwikkeld, dan zal je veel tijd kwijt zijn aan de marketing & sales. Probeer daarom de beroepsvereniging mee te krijgen en in te zetten als marketingkanaal.
 • Meestal zijn meerdere spelers betrokken bij een innovatie. Voor al deze spelers moet de innovatie meerwaarde hebben. Zorg ervoor dat je inzicht hebt in de kosten en baten voor alle spelers.
 • Je zal in het algemeen veel zaken zelf moeten organiseren: financiering, promotie en distributie.
Voorbeeld

Annelies Aalderink heeft samen met een IT-bedrijf een digitaal triage systeem voor de Spoedeisende Hulp (SEH) ontwikkeld. Hierdoor worden patiënten automatisch op basis van hun urgentie gekoppeld aan de juiste zorgverlener.

Ze heeft het systeem in samenwerking met een SEH-verpleegkundige ontwikkeld. De werkgever van de verpleegkundige is geïnteresseerd en wil het systeem voor een aantal maanden uitproberen. Ze stelt een deel van haar innovatiebudget ter beschikking om een pilot op te starten.

Tijdens de pilot wordt uitgetest of de werkprocessen verbeteren door het systeem. Daarnaast stelt ze een business case op die beschrijft welke voordelen het systeem oplevert voor een ziekenhuis, de betrokken artsen en de SEH-afdeling.