Consumentenroute

Innovatoren in de gezondheidszorg staan vaak voor een grote uitdaging. Ze hebben te maken met diverse stakeholders met ieder een eigen belang waardoor het proces van concept tot marktintroductie veel stappen kent.

Door jouw innovatie direct aan consumenten te verkopen kan je het aantal betrokken stakeholders verminderen. Ook wel de consumentenroute. Deze route zal naar verwachting de komende jaren meer voor de hand liggen, omdat consumenten meer zelf voor hun zorg gaan betalen. Het gaat dan meestal om toepassingen die zich richten op ‘wellness', gezondheidsmanagement of om hulpmiddelen voor gemak en comfort.

Belangrijk bij deze route is om een verkoopkanaal te kiezen en in te richten. Bijvoorbeeld een webshop, waarvoor je reclame maakt. Het kan een flinke financiële inspanning betekenen om een plek op de consumentenmarkt te veroveren. Daarom moet je van tevoren goed nadenken over jouw verkoopstrategie.

Waarop moet ik letten als ik voor deze route kies?

  • Vraaggestuurd werken. Baseer jouw verkoop op producten die jouw doelgroep wil hebben; niet wat jij 'toevallig' te bieden hebt.
  • De betaalbaarheid van je toepassing. Het is belangrijk dat je toepassing betaalbaar is voor de doelgroep en een herkenbaar probleem voor de patiënt/consument of zijn mantelzorgers oplost.
  • De invloed van zorgverleners of patiënten/consumenten. Patiënten/consumenten zullen zich veelal door het advies van een zorgverlener of door ervaringen van andere patiënten/consumenten laten overtuigen; naast zorgverleners zijn patiëntverenigingen ook belangrijke aanjagers voor het aanprijzen van jouw toepassing.
  • Relevante wetgeving Bijvoorbeeld: voor toepassingen die gekwalificeerd kunnen worden als medische hulpmiddelen, is een CE-keurmerk vereist.

Wat moet ik doen om de meerwaarde te bewijzen?

Consumenten overtuigen van de meerwaarde van jouw product vereist een goede marketingcampagne. Je zult de juiste doelgroep via de juiste kanalen moeten verleiden om jouw product te kopen.

Tips:

  • Laat een zorgverlener met autoriteit in jouw marketingcampagne vertellen wat de meerwaarde van jouw product is.
  • Werk voo promotie en distributie samen met een derde partij, zoals een patiëntenvereniging of belangenorganisatie, een apotheek of drogist.

Wat maakt deze route een uitdaging?

Het vinden van goede en betrouwbare partners voor marketing, distributie, onderhoud en klantenservice is erg belangrijk en kost tijd.

Terug naar het overzicht van de kennisbank