Consumentenroute

Mensen die innoveren in de gezondheidszorg hebben een lange adem nodig. Door alle verschillende stakeholders met ieder hun eigen belangen duurt het proces van concept tot marktintroductie meestal erg lang.

Dit kun je voorkomen als je jouw innovatie direct aan consumenten kunt verkopen. Deze route zal naar verwachting in de komende jaren logischer worden, aangezien consumenten steeds meer zelf voor hun zorg moeten gaan betalen. Het gaat hierbij meestal om toepassingen die zich richten op ‘wellness', gezondheidsmanagement of op hulpmiddelen voor gemak en comfort.

Deze route heeft als voordeel dat je minder tijd, geld en energie kwijt bent aan het overtuigen van verschillende stakeholders. Je kunt je namelijk direct richten tot de mensen die jouw product moeten gaan gebruiken. Aan de andere kant bent je wel helemaal zelf verantwoordelijk voor de financiering, promotie en distributie van je product.

Waar moet ik op letten als ik voor deze route kies?

  • De betaalbaarheid van je toepassing. Het is belangrijk dat je toepassing betaalbaar is voor de doelgroep en een herkenbaar probleem voor de patiënt/consument of zijn mantelzorgers oplost.
  • De invloed van zorgverleners of patiënten/consumenten. Patiënten/consumenten zullen zich veelal door het advies van een zorgverlener of door ervaringen van andere patiënten/consumenten laten overtuigen.
  • Relevante wetgeving Bijvoorbeeld: voor toepassingen die gekwalificeerd kunnen worden als medische hulpmiddelen is een CE-keurmerk vereist.

Wat moet ik doen om de meerwaarde te bewijzen?

Consumenten overtuigen van de meerwaarde van jouw product vereist een goede marketingcampagne. Je zal de juiste doelgroep via de juiste kanalen moeten verleiden om jouw product te kopen.

Tips:

  • Zorg dat een zorgverlener met autoriteit in je marketingcampagne vertelt wat de meerwaarde van jouw product is.
  • Promotie en distributie kunnen plaatsvinden in samenwerking met een derde partij, zoals een patiëntenvereniging of belangenorganisatie, of via een apotheek of drogist.

Wat maakt deze route een uitdaging?

Het vinden van goede en betrouwbare partners voor marketing, distributie, onderhoud en klantenservice is erg belangrijk en kost tijd.

Voorbeeld

Cas Coppenhoven heeft een medische vertaal-app voor een smartphone ontwikkeld. Met deze app kan een patiënt in zijn eigen taal zijn klachten omschrijven waarna deze klachten desgewenst in een andere taal kunnen worden weergegeven, bijvoorbeeld bij bezoek aan een arts in het buitenland.

Cas heeft de werking van zijn innovatie aan verschillende relaties in zijn netwerk (onder andere leden van patiëntenverenigingen) laten zien en de reacties ten aanzien van zowel de functionaliteit als het bediengemak waren onverminderd positief. Hij legt hen ook een aantal tariefvoorstellen voor en peilt hun reactie.

Hij concludeert dat men interesse heeft in zijn toepassing maar hij hier niet het ‘onderste uit de kan’ voor kan vragen. Cas legt via zijn (warme) netwerk verschillende keren contact met een bekende reisdokter en verzekeraar om de lancering en structurele promotie van zijn app goed op te kunnen zetten. De positieve reviews van een aantal patiëntenverenigingen neemt hij hier uiteraard in op.

Na een aantal maanden van voorbereiding wordt de app van Cas in de App Store en Google Play geplaatst.