Gemeenteroute

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten extra taken gekregen op het gebied van zorginkoop.

Zij kopen voor hun inwoners alle zorg in die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Wet langdurige zorg.

Tekening van man die routekaart leest.

Denk dan aan huishoudelijke hulp, begeleiding en verzorging, dagbesteding, opvang, hulpmiddelen, jeugdzorg en re-integratie. Een gemeente betaalt dus voor zorgproducten of -diensten die zij direct of via een zorgaanbieder levert aan haar inwoners.

Deze route is vooral geschikt wanneer jouw innovatie bijdraagt aan meer zelfredzaamheid van cliënten, ondersteuning van mantelzorg en lagere kosten voor gemeenten.

Waar moet ik op letten als ik voor deze route kies?

Elke gemeente vult de nieuwe taken op haar eigen manier in. Ze willen zoveel mogelijk maatwerk leveren en werken hiervoor met veelal lokale partijen samen. Bedenk dus goed of jouw innovatie rechtstreeks ingekocht wordt door een gemeente of door een zorgaanbieder die afspraken maakt met een gemeente.

Als je gaat onderhandelen met een gemeente is het handig om de onderstaande 3 vragen te kunnen beantwoorden:

  1. Hoe heeft de gemeente de inkoop georganiseerd? Individueel of samen met andere gemeenten?
  2. Op welke manier gaat de gemeente bezuinigen op de zorg en wat betekent dit voor de inkoop?
  3. Hoe wil een gemeente de zelfredzaamheid van haar inwoners bevorderen? Wat zijn de speerpunten die een gemeente hiervoor hanteert?

Hoe kan ik de gemeente overtuigen van de meerwaarde van mijn zorginnovatie?

Gemeenten moeten de komende jaren flink bezuinigen. Deze bezuinigingen zijn alleen te realiseren als zelfredzaamheid daadwerkelijk wordt benut en bevorderd. Hier liggen kansen voor zorgvernieuwers. Gemeenten en zorgaanbieders zijn zoekende hoe dit praktisch kan worden vormgegeven.

Gemeenten richten zich op:

  • Het effectiever mobiliseren van mantelzorg, zelfredzaamheid en participatie. 
  • Hulpmiddelen en technische voorzieningen in huis.

Zorgaanbieders die zorg leveren binnen de Wmo richten zich op:

  • Zorgverlening anders organiseren.
  • Inzet van diverse vormen van zorg op afstand.

Bedenk wel dat gemeenten misschien nog moeten wennen aan hun rol als zorginkoper. Veel gemeenten hebben zogenaamde Wmo-proeftuinen opgezet om ervaring op te doen met innovatieve zorg en de meerwaarde in de praktijk te toetsen. Klik hier voor meer informatie.

Wat maakt deze route een uitdaging?

Nederland heeft bijna 400 gemeenten. Ook al werken de meeste gemeenten samen bij de inkoop van zorg, je zal met veel verschillende partijen moeten onderhandelen. Houd er rekening mee dat dit veel tijd zal kosten.

Voorbeeld

Gerard van Geel heeft een digitaal platform ontwikkeld waarmee mensen uit de wijk op een gemakkelijke manier simpele zorgtaken met elkaar kunnen organiseren. Met een marktonderzoek heeft hij aangetoond dat 80% van de burgers de zorgtaken binnen hun eigen wijk met elkaar willen organiseren.

Zijn bedrijf heeft een sterke business case. Hij heeft berekend dat hij hiermee een besparing van 40% op huishoudelijke hulp kan realiseren.

Hij neemt contact op met een aantal gemeenten in de buurt. De gemeente Geweel heeft interesse. In haar beleid heeft ze het faciliteren van mantelzorg opgenomen als speerpunt. Ze gaan in gesprek om te bekijken of ze het platform volgend jaar beschikbaar kunnen stellen aan alle inwoners van Geweel.

Terug naar het overzicht van de kennisbank