Gemeenteroute

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten extra taken gekregen op het gebied van zorginkoop. Zij kopen voor hun inwoners alle zorg in die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Wet langdurige zorg.

Denk dan aan huishoudelijke hulp, begeleiding en verzorging, dagbesteding, opvang, hulpmiddelen, jeugdzorg en re-integratie. Een gemeente betaalt voor zorgproducten of -diensten die zij direct of via een zorgaanbieder levert aan haar inwoners.

Tekening van man die routekaart leest.

Deze route is vooral geschikt wanneer jouw innovatie bijdraagt aan meer zelfredzaamheid van cliënten, ondersteuning van mantelzorg en lagere kosten voor gemeenten.

Waarop moet ik letten als ik voor deze route kies?

Elke gemeente vult de nieuwe taken op haar eigen manier in. Je zult in elke gemeente opnieuw een verkoopproces moeten starten. Dat zorgt ervoor dat deze route nog minder schaalbaar is dan de andere routes die we beschrijven.
Gemeenten willen zoveel mogelijk maatwerk leveren en werken hiervoor vaak met lokale partijen samen. Bedenk dus goed of jouw innovatie rechtstreeks ingekocht wordt door een gemeente of door een zorgaanbieder die afspraken maakt met een gemeente.

Voordat je gaat onderhandelen met een gemeente, moet je de onderstaande drie vragen kunnen beantwoorden:

  1. Hoe heeft de gemeente de inkoop georganiseerd? Individueel of samen met andere gemeenten?
  2. Op welke manier gaat de gemeente bezuinigen op de zorg en wat betekent dit voor de inkoop?
  3. Hoe wil een gemeente de zelfredzaamheid van haar inwoners bevorderen? Wat zijn de speerpunten die een gemeente hiervoor hanteert?

Hoe kan ik de gemeente overtuigen van de meerwaarde van mijn zorginnovatie?

Gemeenten moeten de komende jaren flink bezuinigen. Deze bezuinigingen zijn alleen te realiseren als zelfredzaamheid  van inwoners daadwerkelijk wordt benut en bevorderd. Hier liggen kansen voor zorgvernieuwers. Gemeenten en zorgaanbieders zijn zoekende hoe ze dit praktisch kunnen vormgegeven.

Gemeenten richten zich op:

  • Het effectiever mobiliseren van mantelzorg, zelfredzaamheid en participatie
  • Hulpmiddelen en technische voorzieningen in huis

Veel kansrijke innovaties binnen deze route richten zich (dus) op het anders organiseren van de zorg en diverse vormen van zorg op afstand.

Terug naar het overzicht van de kennisbank