Overheidsroute

Jouw innovatie leidt tot betere zorg die nog niet wordt aangeboden of vergoed. Bijvoorbeeld omdat de aard of de werking van de zorg verandert of omdat er zorg kan worden geboden die voorheen niet mogelijk was.

Om je innovatie succesvol in de markt te kunnen zetten, is het van belang dat je innovatie een plek heeft binnen de financiering en bekostiging van de gezondheidszorg.

Op deze pagina beschrijven we hoe je financiering kunt krijgen en hoe jouw innovatie eventueel in aanmerking kan komen voor opname in het basispakket van de zorgverzekering.

Wat moet ik doen om aan de regels van de overheid te voldoen?

Heb je een idee voor een innovatie in de zorg? Levert jouw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan jouw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpt de NZa/de overheid zorgvernieuwers op weg. Voor jouw innovatie kan alleen betaald worden als je duidelijk omschrijft wat deze precies betekent voor de eindgebruiker. Waarom is dit betere zorg dan de huidige zorg? Ook moet duidelijk zijn wat de innovatie gaat kosten.

Zorgprestaties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de zorgmarkt. Onder andere door het opstellen van zorgprestaties en het bepalen van maximale tarieven. Pas als een innovatie voldoet aan de voorwaarden van een prestatie, mag een zorgverlener de betreffende zorg aanbieden aan patiënten en het tarief in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Wil je meer weten over zorgprestaties? Kijk voor een voorbeeld naar het filmpje over DBC’s, zorgprestaties in de ziekenhuiszorg.

De meeste innovaties passen binnen de bestaande bekostiging van de zorg. Bijvoorbeeld omdat ze in een al bestaande zorgprestatie passen. De bekostiging van deze innovaties wordt dan meegenomen in onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zorg voor Innoveren kan je helpen uitzoeken of jouw innovatie binnen een bestaande zorgprestatie past. 

Vergoeding uit het basispakket 

Het verkrijgen van een zorgprestatie en een vastgesteld tarief betekent nog niet dat alle zorgverzekeraars jouw innovatie automatisch vergoeden. Hiervoor moet de innovatie opgenomen zijn in het basispakket. Zorgverzekeraars, samen met zorgaanbieders, bepalen dat. Ze doen dat aan de hand van criteria van de Stand van de wetenschap en praktijk. Het belangrijkste criterium is effectiviteit. Een innovatie moet aantoonbaar beter werken dan bestaande zorg.

Het Zorginstituut Nederland beoordeelt slechts een gering deel van het basispakket. De beoordeling door het Zorginstituut vindt alleen plaats als er in de praktijk onduidelijkheid ontstaat of een behandeling tot het basispakket behoort. Meer info vind je hier

Wat maakt deze route een uitdaging?

Het opnemen van een innovatie in het basispakket kan een lang en kostbaar traject zijn. Voor sommige innovaties is het mogelijk om dat traject te versnellen, door middel van de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg. Deze subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt uitgevoerd door het Zorginstituut en onderzoeksorganisatie ZonMw. Het doel van de regeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.

Tips:

  • Betrek zo snel mogelijk wetenschappelijke en beroepsverenigingen om steun vinden voor jouw innovatie. 
  • Ga na welke mate van wetenschappelijke bewijs en onderzoek nodig is voor opname in het pakket
  • Als het Zorginstituut beoordeelt of jouw innovatie opgenomen kan worden in het basispakket, dan gebeurt dit vaak pas na jaren van investeringen en onderzoek. Informeer dus goed naar alle mogelijkheden en kansen voordat je deze route bewandelt.

Bekostiging van digitale zorg

Terug naar het overzicht van de kennisbank