Zorgverzekeraarsroute

Je hebt een innovatie bedacht waarvan je denkt dat die past binnen het verzekerde pakket. Hieronder vind je de mogelijke stappen om te zorgen dat de zorgverlener vergoeding ontvangt van de zorgverzekeraar voor het gebruiken/voorschrijven van jouw innovatie.

Een belangrijke reden om in gesprek te gaan met een zorgverzekeraar is dat zij investeren in innovatie en ze hebben subsidiemogelijkheden voor initiatieven die de zorg kunnen verbeteren. Hiervoor kun je bijvoorbeeld terecht bij de fondsen van individuele zorgverzekeraars.

Hoe voldoet mijn zorginnovatie aan de criteria van de zorgverzekeraar?

Voor de zorgverzekeraar staat goede zorg voor een lage prijs centraal. Jouw zorginnovatie moet:

 • draagvlak hebben onder zorgverleners en patiënten (bijvoorbeeld door co-creatie)
 • gezondheidswinst opleveren (hogere zorgkwaliteit of kwaliteit van leven)
 • de zorgkosten verlagen (door toename van de zelfredzaamheid van de patiënt, of werklastvermindering van de zorgverlener)
 • leiden tot substitutie (geen extra zorg maar vervanging van bestaande zorg)
 • leiden tot verzuimreductie, bijvoorbeeld door preventie of sneller herstel (specifiek voor collectieve verzekeringen
 • leiden tot imagoverbetering of het aantrekken c.q. behouden van meer verzekerden (specifiek voor aanvullende verzekeringen)

Tips:

 • Zorgverzekeraars doen zaken met zorgverleners en zien hen ook als gesprekspartner. Het is dus zaak om een enthousiaste zorgaanbieder mee te nemen naar het gesprek met de zorgverzekeraar.
 • Behalve financiële ondersteuning kunnen zorgverzekeraars ook een stimulerende en faciliterende rol bieden bij verdere ontwikkeling van jouw innovatie. Afdelingen Zorginnovatie kunnen bijvoorbeeld hun expertise en netwerk inzetten om je verder te helpen.
 • Kijk voor meer informatie op de website https://innovatieroutesindezorg.nl/.
 • De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een wegwijzer met daarin beschreven hoe (preventieve) innovaties kunnen worden bekostigd. Hierin staan alle bekostigingsopties voor preventie en innovatie op een rij voor alle zorgsectoren in de eerste lijn.

Hoe kan ik zorgverzekeraars overtuigen van de meerwaarde van mijn zorginnovatie?

Zorgverzekeraars hebben medisch adviseurs in dienst die de meerwaarde van jouw innovatie beoordelen op basis van hun expertise. Innovaties die in een pilot en/of onderzoek hun meerwaarde hebben aangetoond, maken uiteraard meer kans. Naast de zorginhoudelijke meerwaarde zal een sluitende business case worden verlangd. Hierin moet je de kosteneffectiviteit van jouw innovatie naar voren brengen en welke positieve effecten dit heeft voor de zorgverzekeraar.

Tips:

 • Bepaal de opzet van een pilot of clinical trial (wat wordt er gemeten, en hoe?) altijd samen met de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar.
 • Zorgverzekeraars zijn mogelijk bereid om jouw soort toepassing op te nemen in een aanvullende verzekering (als een toepassing bijdraagt aan het aantrekken of behouden van meer verzekerden) of als onderdeel van een aanbod voor een collectieve verzekering voor organisaties (bijvoorbeeld als een toepassing bijdraagt aan verzuimreductie).

Wat maakt deze route een uitdaging?

Het verkrijgen van draagvlak bij zorgverleners, patiënten, beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen is erg belangrijk, maar kost veel tijd. Als deze partijen echter enthousiast zijn, is de kans groter dat de zorgverzekeraar bereid is om subsidie te verstrekken of ondersteuning te bieden voor het doorontwikkelen van jouw zorginnovatie.
Ook het verkrijgen van draagvlak in de interne organisatie van de zorgverzekeraar is essentieel. Houd echter ook hier rekening met een ruime doorlooptijd en flinke tijdsinvestering. Binnen de organisatie van ‘de zorgverzekeraar’ bestaan namelijk meerdere partijen met verschillende belangen:

 • De innovatieafdeling, die kansrijke ideeën/innovaties selecteert en beoordeelt.
 • Het investeringsfonds, die de ontwikkeling van idee naar innovatie financieel ondersteunt.
 • De inkoopafdeling, die onderhandelt met zorgaanbieders en (liefst efficiënt) grote hoeveelheden zorg inkoopt. De rol van innovaties in deze onderhandelingen is daarom vaak nog beperkt.
 • De afdeling commercie, die aanvullende verzekeringen voor particulieren en collectieve verzekeringen voor organisaties samenstelt en innovatie als een onderscheidend kenmerk ziet.

Tips:

 • Houd er rekening mee dat de inkoopafdeling het enthousiasme van de innovatieafdeling niet altijd zal delen. Zorg voor een goede business case waarin je de voordelen voor alle stakeholders (en partijen binnen de zorgverzekeraar) goed beschrijft. 
 • Bekijk de lessen uit het innovatiecafé Samenwerken met de zorgverzekeraar.

Terug naar het overzicht van de kennisbank