Checklist e-health implementatie

In deze checklist helpen we je op weg met het implementeren van e-health aan de hand van een systematische aanpak. We geven praktische voorbeelden, aandachtspunten en tips. De kennis uit de checklist vraagt in bepaalde mate altijd een vertaling naar je eigen situatie.

Weten wat er in jouw situatie eventueel aanvullend nog nodig is? Of wil je sparren met ervaren implementatie-expert? Neem dan een kijkje bij de regeling Implementatie- en opschalingscoaching.

Fases van implementatie

Via deze checklist pak je innovatie en (duurzame) implementatie op een systematische manier aan. We onderscheiden daarbij de volgende fases:

 • Visie en strategie
  Zonder strategie geen richting: In deze fase bepaal je richting door na te gaan waar innovatie het meest loont.
 • Planvorming
  Een goed begin met een onderbouwd besluit: In deze fase werk je naar een onderbouwd besluit door de impact van de voorgenomen innovatie in kaart te brengen.
 • Ontwikkeling
  Van visie en strategie naar de praktijk: In deze fase zorg je dat de innovatie gebruiksklaar en de organisatie startklaar is.
 • Uitvoering en evaluatie
  Ervaring opdoen in de praktijk: In deze fase doe je ervaring op om zo het product, proces en de daadwerkelijke dienstverlening bij te kunnen schaven.
 • Opschaling
  Naar een structurele en organisatie-brede inzet: In deze fase maak je van experimentele inzet (pilotproject) de overgang naar de dagelijkse praktijk.

Terug naar het overzicht van de kennisbank