Ontwikkeling

Je weet op basis van de voorgaande fases waar het loont om te innoveren, wat de impact zal zijn, welke voorwaarden er nodig zijn en welke ondersteuning getroffen moet worden en welke inzet nodig is.

De volgende stap is om de beoogde e-health-toepassing gebruiksklaar (ontwikkeling of configuratie) en de organisatie startklaar te maken.

Vuurtoren ontwikkeling
Beeld: ©Zvi

Doel van de ontwikkelingsfase is om techniek, praktijk en organisatie bij elkaar te brengen zodat de beoogde e-health-toepassing optimaal gaat aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Belang van ontwikkeling

In deze fase is het gevaar dat de eerder bedachte visie en strategie verwateren. Waak er daarom voor dat alle belangen gediend blijven worden en dat de theorie van het projectplan vertaald wordt naar een e-health-toepassing die werkt in de praktijk (cliënten en medewerkers). Monitor de visie en strategie continu terwijl de e-health-toepassing ontwikkeld/ geconfigureerd wordt.

Zorg naast een projectleider voor een procesleider die dit bewaakt. En belangrijker dan ooit is het creëren van eigenaarschap door samenwerking met de mensen die uiteindelijk te maken krijgen met de e-health-toepassing.