Co-creatie

Samen de e-health-toepassing configureren of ontwikkelen.

Deze co-creatie zorgt ervoor dat de e-health-toepassing aansluit op de praktijk.

Betrek hiervoor niet alleen de leverancier als partner, maar ook de medewerkers en cliënten die gaan werken met de e-health-toepassing. Geef daarbij gezamenlijk antwoorden op vragen als:

  • Wat moeten mensen kunnen doen met de e-health-toepassing (functionaliteit)?
  • Hoe moet de interactie tussen het systeem en de gebruiker verlopen? Wat is er nodig om het gebruiksvriendelijk, begrijpelijk en intuïtief te maken?
  • Welke grafische vorm en uitstraling is gewenst?
  • Welke eisen stellen we aan de veiligheid, snelheid, stabiliteit en het onderhoud?
  •  Welke technische randvoorwaarden zijn nodig om goed gebruik te kunnen maken van de beoogde e-health-toepassing?

Een mooi voorbeeld is hoe het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) patiënten in een vroeg stadium betrok bij de ontwikkeling van hun portaal voor online-inzage. Dit leverde waardevolle inzichten op. De feedback van patiënten leidde bijvoorbeeld tot een andere indeling van de presentatie van gegevens . Ook deden patiënten nuttige suggesties voor de vormgeving en voor hoe in het ziekenhuis over het portaal wordt gecommuniceerd.

Het gezamenlijk ontwikkelen en configureren van een nieuw product of dienst heeft al een adoptie-effect. Door actief bezig te zijn met de toepassing in wording, wordt tastbaar hoe de toekomstige praktijk eruit gaat zien en kun je als medewerker of patiënt mentaal alvast wennen aan de toekomstige manier van werken. Daarmee biedt het ook input voor de te vormen werkprocessen in de volgende fase.