Tips

  • Visie en strategie krijgen pas waarde bij goede en breed ondersteunde toepassing.
  • Blijf bij ontwikkeling/configuratie scherp op de visie en strategie zodat je niet afdwaalt van het gestelde doel.
  • De werking en hoogwaardige gebruiksvriendelijkheid van de toepassing is een minimale vereiste.
  • Ontwikkel of configureer samen met gebruikers.
  • Besteed grondig aandacht aan de gewenste kwaliteit, bijbehorende werkprocessen, vaardigheden en ondersteunende gewoonten.
  • Houd tijdens de ontwikkeling of het testen gestructureerd overzicht over wat er aan wensen open staat, opgepakt of voltooid is.