Vormgeven aan organisatieverandering

Wat moet er geregeld worden om te zorgen dat de e-health-toepassing in een pilot gebruikt kan worden? Wat heeft de gebruiker nodig om deze verandering in te gaan? En wat is er nodig in de samenwerking met collega’s?

Verken zowel individuele als collectieve opvattingen en gewoonten. Bespreek hiervoor met gebruikers over:

  • Wat vinden we kwalitatief goede zorg door middel van e-health?
  • Wanneer bieden we het wel/niet aan, wanneer standaard?
  • Welke ethische aspecten zijn er en hoe gaan we hiermee om?
  • Welke werkafspraken en –processen zijn nodig voor structureel en eenduidig gebruik van de e-health-toepassing?
  • Wat betekent dit voor de huidige processen?
  • Welke gewoonten zijn ondersteunend en welke belemmerend? Hoe leren we deze aan/ af voor structureel gebruik van de e-health-toepassing?
  • Welke vaardigheden moeten we aanleren en welke ondersteuningsstructuur (intervisie) moeten we organiseren?
  • Welke vaardigheden (discipline, lees- of schrijfvaardigheid) en/ of randvoorwaarden zijn nodig voor cliënten?
  • Hoe wordt de e-health-toepassing geïntroduceerd bij cliënten en welke begeleiding heeft de cliënt verder nodig?
  • Met wie moeten we binnen deze organisatie nog meer samenwerken (ICT, communicatie, privacy, andere projecten met raakvlakken etc.)?