Controlevragen

  1. Is duidelijk wat het standaard-werkproces is en is duidelijk gecommuniceerd wanneer het standaard-werkproces van toepassing is en wanneer er reden is voor afwijking?
  2.  Is, bij opschaling naar een andere afdeling, duidelijk of de output van de implementatiefases één tot en met drie op alle fronten herbruikbaar is of dat gedeeltelijke herijking nodig is?
  3. Zijn bij herijking opnieuw gebruikers (cliënten/ patiënten en medewerkers) betrokken?
  4. Is duidelijk via welk groeipad toegewerkt wordt naar een afdeling-, divisie-of organisatiebrede inzet van de e-health-toepassing?
  5. Is duidelijk gecommuniceerd dat gestuurd zal worden op structurele inzet van de e-health-toepassing?
  6. Is de nieuwe manier van werken opgenomen in alle communicatie-uitingen?
  7. Is de nieuwe manier van werken opgenomen in de financiële administratie?