Planvorming

In deze fase breng je ambities ten aanzien van de beoogde e-health-toepassing in kaart en daarbij de impact van de verandering op gebruikers, middelen en de organisatie.

Aan het eind van deze fase weet je precies wat er nodig is, wat de kosten zijn en welke inzet wordt gevraagd met betrekking tot de implementatie.

Vuurtoren planvorming
Beeld: ©Zvi

Hiermee kunnen management en bestuur weloverwogen besluiten over het definitief starten van het project.

Video: planvorming

Planvorming is een belangrijk onderdeel, aangezien het opstellen van een doordacht plan voor je innovatie het verschil tussen slagen en falen kan betekenen. De video vertelt in vogelvlucht hoe je planvorming het slimst kan aanpakken.

Je staat in de startblokken om een e-health toepassing te introduceren in jouw zorgorganisatie.

Je hebt net de visie en strategie uitgewerkt en weet dus precies wat je wil bereiken met je innovatie.

Maar hoe zorg je nou dat deze toepassing echt gaat slagen en dat je draagvlak creëert binnen de organisatie?

Planvorming is de oplossing!

Met onze overzichtelijke handreiking op zorgvoorinnoveren.nl

Bepaal je je eigen ambitie, weet je waar straks de risico’s liggen, heb je hierop ingespeeld.

Krijg je een “Go”, staan medewerkers echt achter de innovatie en belandt jouw innovatie niet op deze stapel.

Met deze systematische aanpak voorkom je ook dat je midden in het proces om budgettaire redenen wordt teruggefloten.

Je maakt namelijk de kosten en opbrengsten in een vroegtijdig stadium inzichtelijk.

En zo zorg je dat de toepassing jullie echt vooruit helpt.

Natuurlijk vind je hier nog veel meer handige tips, voorbeelden en aandachtspunten.