Planvorming

In deze fase breng je ambities ten aanzien van de beoogde e-health-toepassing in kaart en daarbij de impact van de verandering op gebruikers, middelen en de organisatie.

Aan het eind van deze fase weet je precies wat er nodig is, wat de kosten zijn en welke inzet wordt gevraagd met betrekking tot de implementatie.

Vuurtoren planvorming
©Zvi

Hiermee kan management en bestuur een weloverwogen besluit nemen over het definitief starten van het project.