Belang van planvorming

Planvorming en impactanalyse tonen wat een succesvolle implementatie vraagt aan tijd, mensen en middelen.

Dit krijgt vorm door expliciet te maken welke doelen en verwachtingen er zijn, wat implementatie van iedereen vraagt, hoeveel tijd en geld het kost en welke inzet van wie, wanneer gevraagd wordt.

Dit voorkomt dat de potentie van de innovatie en gedane investeringen snel teniet worden gedaan door de waan van de dag.