Controlevragen

 • Heb je de ambities bepaald voor de mate van gebruik van de e-health-toepassing en zijn de ambities vertaald naar een groeipad?
 • Zijn de beoogde projectresultaten concreet genoeg beschreven?
 • Is er een duidelijk inzicht in de kosten en baten van de nieuwe dienstverlening?
 • Is er een duidelijk beeld van de houding en overtuigingen van medewerkers tegenover de inzet van e-health?
 • Is duidelijk in welke mate de inzet van e-health ingrijpt op de bestaande werkprocessen en in welke mate aanpassing nodig is?
 • Is duidelijk welke aanvullende werkafspraken, praktische en methodische kennis en vaardigheden nodig zijn om invulling te geven aan het aangepaste werkproces?
 • Is duidelijk of sturing nodig is en zo ja, op welk vlak en in welke vorm?
 • Heb je samen met betrokken medewerkers uit alle lagen van de organisatie besproken welk commitment nodig is en hoe (en in welke mate) dit tot uiting gaat komen in de rest van dit traject?
 • Is duidelijk of en zo ja, welke extra ondersteuning cli├źnten nodig hebben zodra de e-health-toepassing deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk?
 • Is er een plan van aanpak gemaakt dat een duidelijk beeld geeft van de vervolgstappen en de organisatie van het project?
 • Is er vertrouwen in dat de beoogde stappen en ondersteuning bijdragen aan het bereiken van de beoogde meerwaarde?
 • Zijn gebruikers actief betrokken bij het beantwoorden van de bovenstaande vragen?
 • Is je opdrachtgever goed ge├»nformeerd over de impact?
 • Heeft de opdrachtgever gecommuniceerd met alle belanghebbenden over het genomen besluit?
 • Is het traject onderdeel van de (meerjaren)begroting en agenda van de organisatie?