Organisatieverandering en impactanalyse

De introductie van een e-health-toepassing raakt vele aspecten van de dienstverlening en de organisatie. Vrijwel altijd gaat het gepaard met een organisatieverandering.

Met een impactanalyse speel je hier proactief op in door in kaart te brengen wat er aan mensen, middelen en organisatie nodig is om te komen tot een verantwoorde, kwalitatieve en duurzame inzet. Bij middelen gaat het dan om een financiële businesscase. Hieronder vallen de kosten en baten van de vernieuwde dienstverlening, de benodigde ondersteuning aan gebruikers (processen, trainingen, tijd en intervisie), de benodigde faciliteiten (licenties, eventuele apparatuur, beheer etc.) en het eerder gekozen groeipad van mate van gebruik en aantal gebruikers.

Verken daarnaast ook de mogelijkheden rond structurele bekostiging van digitale zorg. Bekijk naast financiële opbrengsten ook de maatschappelijke opbrengsten. Hierbij maak je een maatschappelijke businesscase. Zie de uitklaptekst 'Meer informatie' onderaan deze pagina voor een voorbeeld van een maatschappelijke businesscase en hoe je er zelf een kunt maken.

Bij mensen en organisaties gaat het om wat er aan aandacht, ondersteuning en processen nodig is om de gewenste verandering door te voeren. Bepaal daarbij onder medewerkers de houding en overtuigingen betreft de inzet van e-health. Zijn zij ervan overtuigd dat het gebruik van e-health-toepassingen kan leiden tot een even goede of zelfs betere kwaliteit of efficiëntie van zorg? Wanneer wel of niet? Verandert het werkproces en de dienstverlening voor medewerkers? Zo ja, welke werkafspraken, praktische en methodische kennis en vaardigheden zijn er nodig? Is er sturing nodig om te zorgen dat de e-health-toepassing structureel gebruikt wordt?

Ga ook in de hele organisatie na welke commitment van wie in de organisatie nodig is en wat je hiervan concreet verwacht. En hoe verandert de dienstverlening, hoe beïnvloedt dit de beleving van de cliënt en welke eventuele extra ondersteuning hebben cliënten nodig?