Plan van aanpak

Een doordacht projectplan biedt houvast tijdens het traject.

Het beschrijft de:

  • Inrichting van het project en de belangrijkste uitgangspunten voor het project.
  • Projectorganisatie: welke onderverdeling is er van stuurgroep, projectgroep en/ of werkgroep en op welke manier vindt besluitvorming plaats.
  • Concrete doelen en resultaten, beschrijf daarbij ook wat cliënten en de organisatie ervan merken als de doelen bereikt zijn.
  • Doelgroep(en)
  • Risico’s: welke risico’s zie je voor het project en wat kan er gedaan worden om de risico’s in te dammen.
  • Begroting
  • Fasering en planning
  • Projectcommunicatie: welke communicatiemiddelen zet je in om af te stemmen binnen de projectorganisatie en wat en hoe communiceer je om de bredere organisatie op de hoogte te houden van de vorderingen van het project.

Het projectplan dient als leidraad waarbij er altijd sprake is van voortschrijdend inzicht op basis van praktijkervaringen, interne en externe ontwikkelingen. Betrek dit voortschrijdend inzicht daarom bij het bepalen van de begroting en de planning. Zie het projectplan als een levend document waarbij je meerdere keren per jaar nagaat of het herijking nodig heeft.

Werk bovenstaand projectplan op hoofdlijnen uit voor een go of no-go voor het project. Wordt besloten voor een go? Dan kun je in relatief korte tijd een gedetailleerd projectplan schrijven, een detailplanning maken en de projectorganisatie inrichten.

Een go of no-go?

Via de impactanalyse weet je nu welke impact de plannen hebben op gebruikers, middelen en organisatie en welke inzet en commitment dit vraagt van de betrokkenen. Daarmee kun je een onderbouwd besluit nemen.