Tips

  • Bespreek gezamenlijk hoe ambitieus de organisatie wil zijn in het gebruik van de beoogde innovatie en wat er nodig is om de gewenste situatie te bereiken.
  • Bespreek ook wat je niet meer gaat doen.
  • Maak concreet welke inzet je van welke stakeholder vraagt en tot welk resultaat dit moet leiden.
  • Houd gedurende het hele traject in een procesdocument bij welke besluiten genomen zijn en wat de onderliggende argumenten waren waarmee het besluit tot stand is gekomen. Dit document is van grote waarde voor mensen die instappen tijdens de Opschalingfase (fase 5).
  • Gebruik een platform zoals Slack, Basecamp, Trello of Microsoft Teams voor projectmanagement en -communicatie.
  • Houd de hele organisatie op de hoogte van de voortgang binnen het project. Niet alleen op hoofdlijnen en van successen maar ook door bijvoorbeeld tussentijdse ontwerpen te laten zien of dilemma‚Äôs te bespreken in een vakgroepoverleg.