Uitvoering en evaluatie

In de voorgaande fase is de techniek gebruiksklaar en de organisatie startklaar gemaakt voor een pilot.

In deze fase ervaar je het gebruik van de e-health-toepassing en de toepassing van kennis, vaardigheden en werkprocessen in de praktijk.

vuurtoren uitvoering en evaluatie
Beeld: ©Zvi

Ook speelt de evaluatie van de e-health-toepassing, de werkprocessen, de kwaliteit en het persoonlijk functioneren voortdurend een rol.

Belang van uitvoering en evaluatie

Hoe wordt de beoogde toegevoegde waarde van de e-health-toepassing in de praktijk ervaren? Door de cliƫnt, de medewerkers, de organisatie? Dat is de belangrijkste vraag in deze fase. Hiermee kun je evalueren en bijschaven. Dit vraagt meerdere iteraties van evaluatie en aanpassing van de e-health-toepassing, werkprocessen, kwaliteit en persoonlijk functioneren.