Evaluatie

Alleen door goed en frequent te evalueren, kun je kwaliteit waarborgen.

Evalueer niet alleen het nieuwe product of dienst maar ook het proces (werkprocessen, kwaliteit, klantbeleving en het persoonlijk functioneren). Doe dit met de diverse gebruikers en stakeholders en zo mogelijk niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief.

Enkele voorbeeldvragen per evaluatie:

Productevaluatie

  • Is het product gebruiksvriendelijk, stabiel, snel, in begrijpelijke taal en biedt het gebruikers meerwaarde in de dagelijkse praktijk?

Procesevaluatie

  • Werkt wat we hebben bedacht?
  • Hoe ervaart de cli├źnt de kwaliteit van de geleverde de zorg?
  • Hoe ervaart de medewerker de uitvoerbaarheid van zijn werk?
  • Wat is er nodig om tot (nog) meer kwaliteit te komen?
  • Is het werkproces voldoende ingepast in het methodisch kader en aangepast aan de dagelijkse praktijk?
  • Is iedereen voldoende toegerust met kennis en vaardigheden?
  • Is iedereen voldoende ge├»nformeerd en volwaardig betrokken?
  • Is in tijd en tempo voldoende rekening gehouden met gebruikers?
  • Zijn de gestelde doelen en ambities behaald?