Tips

  • Bedenk goed welke organisatievorm je voor de uitvoering van de e-health-toepassing het best kunt inzetten.
  • Doorloop, voordat je aan de slag gaat met cliënten, verschillende veelvoorkomende gebruikersscenario’s als gebruiker (cliënt/ medewerker) en leer de e-health-toepassing van binnen en buiten kennen.
  • Evalueer continu en leg naar aanleiding hiervan concrete afspraken vast.
  • Wees duidelijk over wat je waarom evalueert en wat je doet met de resultaten van de evaluatie. Dit vergroot het vertrouwen van mensen in de ontwikkelingen en in hun eigen bijdrage hieraan.
  • Zorg voor het communiceren over de opbrengsten van de pilot in toegevoegde waarde voor cliënten en medewerkers.
  • Informeer gebruikers vooraf over dat het gaat om een testfase en dat te overwinnen obstakels daarbij horen.