Visie en strategie

In deze fase geef je richting aan innovatie en implementatie door na te gaan waar innoveren het meest loont.

Daarnaast beantwoordt deze fase antwoord de vraag wat het belang is van een visie en strategie op innovatie door middel van e-health. Dit is van fundamentele waarde voor de rest van het project.

Vuurtoren visie en strategie
Beeld: ©Zvi

Video: hoe bedenk je een strategie?

Heb jij voor de implementatie van jouw zorginnovatie nog geen goede visie en strategie ontwikkeld? In deze video zie e waarom visie en strategie van fundamentele waarde zijn voor de rest van het project.

Strategie bedenken voor de implementatie van jouw zorginnovatie? Hoe dan?

Worstel jij met een goede strategie voor de implementatie van jouw zorginnovatie? En heb je eigenlijk nog geen visie? Bekijk dan onze tips.  

Visie en strategie geven richting aan de plannen die je wil ontwikkelen.

Dit is hard nodig, want bij digitale zorginnovatie hoort eigenlijk altijd een organisatieverandering.

Begin vanuit het probleem dat je wilt oplossen en doe altijd eerst een behoeftenonderzoek.

Patiënten, zorgverleners en management weten waar innovatie het meeste loont.

Ga uit van hun behoeften als aanleiding voor innovatie.

Breng de doelen van de organisatie in kaart en bedenk welke gemeenschappelijke belangen er zijn.

Implementeren is namelijk makkelijker wanneer er een gezamenlijke motivatie is. Op welke manier helpt de innovatie de cliënten of medewerkers verder?

Bedenk nu welke middelen nodig zijn, zoals mensen en technologie. Vanaf dit punt kun je verdere plannen gaan maken voor je implementatie.