Conceptontwikkeling

Bekijk nu, op basis van de geprioriteerde belangen en behoeften, welke (technologische) middelen passen bij het vraagstuk. Dit vormt de basis van de nieuwe dienstverlening en de manier waarop het georganiseerd wordt.

Het gaat dan om welke fases, stappen en concrete acties worden onderscheiden en welke mensen en ondersteunende middelen daarbij ingezet worden. De inhoud van het concept geeft concrete input voor de planvormingsfase.

Het pijnpunten-model van Rachel Botsman toont 5 pijnpunten die de meeste aanleiding gaven voor disruptieve innovatie.

Afbeelding van het pijnpunten-model van Rachel Botsman.

Pijnpunten

  • Bij complexe ervaringen gaat het bijvoorbeeld om complexe processen.
  • Verspilling: tijd, middelen en capaciteiten.
  • Gebrek aan vertrouwen: wantrouwen door fraude, onduidelijke communicatie, onbegrijpelijke voorwaarden en constructies.
  • Overbodige tussenlagen: tussenpersonen of onnodige stappen of acties die iemand prima zelf kan doen.
  • Beperkte toegang: beperkte openingstijden, gebruikersvoorwaarden, afhankelijkheden van tijd en plaats, maar ook om hoge kosten of de vereiste kennis om een product of dienst te gebruiken.

Met het model ga je na welke veelvoorkomende aanleidingen voor innovatie ook voor jouw organisatie gelden. Vervolgens kijk je of je dit kunt omkeren door het tegenovergestelde te doen. Bijvoorbeeld: ervaren klanten je dienstverlening als complex? Innoveer dan door de dienstverlening extreem simpel te maken.

Wil je voorbeelden lezen? Lees hoe organisaties op pijnpunten innoveerden in de whitepaper Disruptie in de Zorg van Bureau Wisselstroom