Waar loont innovatie het meest?

Een kader voor innovatie vaststellen: waar loont innovatie het meest?
Nu de belangen en behoeften van alle stakeholders in beeld zijn, kunnen we gemene delers bepalen. Het gaat daarbij om belangen en behoeften van verschillende stakeholders die samengevoegd of verenigd kunnen worden.

Waarover iedereen het eens is, is relatief makkelijk te veranderen door de gezamenlijke motivatie. De innovatie moet in minstens één belang of behoefte van iedere stakeholder voorzien.

Nadat de verschillende gemene delers bepaald zijn, breng je verdere focus aan door te kijken waar de meeste impact gemaakt kan worden. Bepaal hiervoor welke gemene deler in belangen en behoeften overeenkomt met de meeste cliënten/patiënten of medewerkers, of kijk naar de hoeveelheid tijd per cliënt/patiënt of medewerker die besteed wordt aan het proces. Uitgangspunt is dat innovatie plaatsvindt waar de behoefte het grootst is en het grootste verschil te maken is.