Combinaties van strategieën

In de praktijk worden strategieën vaak in combinatie toegepast. Het idee erachter is dat op die manier meerdere knelpunten tegelijkertijd worden weggenomen.

Bijvoorbeeld een tekort aan kennis aanpakken met educatie. Maar ook het gebrek aan inzicht in het eigen handelen wegnemen met behulp van feedback.

Mogelijkheden

  • Combinaties van verschillende vormen van educatie (zoals educatief materiaal en cursussen).
  • Combinaties van educatie en feedback.
  • Combinaties van educatie, reminders en organisatieveranderingen.
  • Combinaties van educatie, feedback, organisatieverandering en financiële prikkels.

Enkele bevindingen

  • Gecombineerde strategieën lijken meer effect te hebben dan enkelvoudige strategieën. Het is echter onmogelijk om exact aan te geven welke combinaties in welke situaties het beste zullen werken. 
  • Een strategie op maat helpt voorkomen dat je met overbodige en kostbare activiteiten lukraak aan de slag gaat, zonder het gewenste resultaat. De strategie moet nauwkeurig zijn afgestemd op de specifieke doelgroep, de knelpunten en behoeften. De effectiviteit van de gecombineerde aanpak moet worden afgezet tegen de kosten. Die liggen vaak hoger dan bij enkelvoudige strategieën.