Disseminatiestrategieën

Veranderingen zijn pas te implementeren als mensen van de vernieuwing op de hoogte zijn. Daarom is het belangrijk dat zij op een stimulerende manier met de nieuwe informatie in aanraking komen.

Het verspreiden van informatie (disseminatie) is dan ook een belangrijke stap in het implementatieproces.

Mogelijkheden

  • Massamediale communicatiemiddelen, zoals publicaties in vakbladen, databestanden, e-mail, boeken en advertenties
  • Persoonlijke communicatiemiddelen, zoals cursussen, het inzetten van opinieleiders, intercollegiaal contact en telefonisch advies

Onze ervaringen

  • Een combinatie van een massamediale en persoonlijke benadering werkt meestal het beste om een doelgroep te bereiken. Zorgverleners maken namelijk vaak gebruik van verschillende bronnen en kanalen om op de hoogte te blijven.
  • De communicatie moet meestal gedurende een langere tijd plaatsvinden om het gewenste effect te bereiken.
  • De afzender is een belangrijke succesfactor. Zo zijn zorgverleners bijvoorbeeld eerder te overtuigen met richtlijnen van de eigen beroepsvereniging en via opinieleiders in het eigen netwerk.