Educatieve strategieën

Educatieve strategieën zijn bedoeld om de kennis en vaardigheden van de doelgroep te vergroten.

Mogelijkheden

  • Educatief materiaal: zoals publiceren in tijdschriften, folders en brochures, emails, interactieve websites, elektronische publicaties en educatieve computerprogramma’s
  • Grootschalige scholingsbijeenkomsten, zoals conferenties en lezingen (vooral passieve deelname)
  • Kleinschalige scholingsbijeenkomsten, zoals workshops en kwaliteitscirkels om informatie, instructie, begeleiding en soms ook feedback te bieden
  • Inzet van opinieleiders: scholingsactiviteiten die worden gezien als invloedrijk

Onze ervaringen

  • Scholing van zorgverleners is een onmisbaar onderdeel van elke implementatiestrategie.
  • Er zijn aanwijzingen dat interactieve/persoonlijke educatie effectiever is dan passieve/meer onpersoonlijke educatie. Effectiever zijn bijvoorbeeld kleinschalige educatieve bijeenkomsten en praktijkbezoeken. Minder effectief zijn bijvoorbeeld schriftelijk materiaal en grootschalige scholingsbijeenkomsten.
  • Sociale interactie motiveert en stimuleert professionals meer in hun leerproces dan zelfstudie teweeg kan brengen.