Feedback en reminders

Feedback is het teruggeven van informatie over het eigen handelen. Dat kan aan een zorgverlener zijn, maar ook aan een praktijk of instelling.

Doel is het inzicht te vergroten in het eigen handelen - wat mensen prikkelt om hun handelen te wijzigen.

Mogelijkheden

Er zijn veel verschillende vormen van feedback, zoals:

  • Directe observatie van de zorg, zoals videoregistratie en het bijwonen van consulten
  • Indirecte observatie van de zorg, zoals zelfregistratie, dossieronderzoek, enquêtes, morbiditeitgegevens, oordelen van de patiënt en complicatieregistratie 

Reminders

Reminders zijn bedoeld om zorgverleners te helpen herinneren om op een bepaald moment een bepaalde actie te ondernemen. Er zijn uiteenlopende reminders:

  • Impliciete reminders, bijvoorbeeld het geven van informatie over de kosten van een bepaalde test op het moment dat deze de test wil aanvragen.
  • Administratieve ondersteuning, zoals een sticker op het patiëntendossier.
  • Uitgebreid medisch rapport, bijvoorbeeld van een apotheek nadat is geconstateerd dat er medicatie is voorgeschreven die niet samen kan met medicijnen die de patiënt al slikt.
  • Gecomputeriseerde ondersteuning bij beslissingen, bijvoorbeeld een signaal op vaste tijden van de dag om een pijnmeting te doen bij kleine kinderen op de IC.

Enkele bevindingen

  • Feedback en reminders winnen aan succes door ze in te zetten als onderdeel van een meervoudige interventie, bijvoorbeeld in combinatie met educatieve strategieën.
  • Het is verstandig om de feedback te richten op concrete handelingen die direct van doen hebben met de nieuwe werkwijze.
  • Het helpt als degene die feedback of een reminder geeft, een gerespecteerd instituut is of een gerespecteerd collega die net iets hoger staat in de rangorde van de werkomgeving.