Feedback

Feedback is het teruggeven van informatie over het eigen handelen. Dat kan aan een zorgverlener zijn, maar ook aan een praktijk of instelling.

Doel is het inzicht te vergroten in het eigen handelen, wat mensen prikkelt om hun handelen te wijzigen.

Mogelijkheden

Er zijn veel verschillende vormen van feedback, zoals:

  • Directe observatie van de zorg, zoals videoregistratie en het bijwonen van consulten
  • Indirecte observatie van de zorg, zoals zelfregistratie, dossieronderzoek, enquêtes, morbiditeitgegevens, oordelen van de patiënt en complicatieregistratie 

Onze ervaringen

  • Feedback wint aan succes door het in te zetten als onderdeel van een meervoudige interventie, bijvoorbeeld in combinatie met educatieve strategieën
  • Het is verstandig om de feedback te richten op concrete handelingen die directte maken hebben met de nieuwe werkwijze
  • Het helpt als degene die feedback geeft, een gerespecteerd instituut of gerespecteerd collega is die net iets hoger staat in de rangorde van de werkomgeving.