Marktgerichte strategieën

Marktgerichte strategieën gaan uit van het keuzegedrag van individuen en veranderingen in de economische omgeving.

Het idee is dat mensen en organisaties vanuit de gevolgen die zij voorzien, wel of niet overgaan tot implementeren van innovaties of verbeteringen. Daarbij kan het gaan om financiële en niet-financiële gevolgen. 

Mogelijkheden

  • Het bevorderen van concurrentie om organisaties te prikkelen tot vernieuwingen
  • Financiële vergoedingen voor zorgaanbieders. Bijvoorbeeld via contractering en zorginkoop invloed uitoefenen op de zorgverlening.
  • Spiegelinformatie over organisatorische doelmatigheid, bijvoorbeeld benchmarking om een inefficiënte organisatie te prikkelen hun efficiency te vergroten.

Onze ervaringen

  • Meer concurrentie kan helpen om vernieuwingen te ontwikkelen en te implementeren. Dat geldt ook voor het beschermen van organisaties tegen concurrentie. Zij hebben dan meer gelegenheid om tot vernieuwing te komen.
  • Een hogere financiële vergoeding kan leiden tot meer handelingen die geïmplementeerd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de griepprik die veel huisartsen uitvoerden toen zij daarvoor een vergoeding kregen.
  • Vergelijkende spiegelinformatie van zorgaanbieders kan wellicht helpen om werkprocessen te verbeteren.